Տնտեսական ցուցանիշների զարգացման տենդենցի ուսումնասիրությունը դինամիկայի շարքերի միջոցով

Tntesakan cucanishneri zargacman tendenci [email protected] dinamikayi sharqeri mijocov

Code: 4018000522
էջերի քանակ: 14
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,940.00 AMD
Total: 2,800.00 AMD
գնելԲովանդակություն

1. Տնտեսական ցուցանիշների զարգացման տենդենցի էությունը
2. Տնտեսական ցուցանիշների զարգացման տենդենցի ուսումնասիրությունը դինամիկայի շարքերի միջոցով
Օգտագործած գրականության ցանկ


Օգտագործած գրականության ցանկ

1. Ալ. Պետրոսյան, Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն, Երևան 2005թ.:
2. Գ. Վարդանյան, Էկոնոմետրիկայի հիմունքներ, Երևան 2003թ.
3. Елисеева И. И., Юзбашев М. М., Общая теория статистики, М. “Финансы и статистика”, 1998г:

- Բովանդակություն 1. Տնտեսական ցուցանիշների զարգացման տենդենցի էությունը 2. Տնտեսական ցուցանիշների զարգացման տենդենցի ուսումնասիրությունը դինամիկայի շարքերի միջոցով Օգտագործած գրականության ցանկ Օգտագործած գրականության ցանկ 1. Ալ. Պետրոսյան, Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն, Երևան 2005թ.: 2. Գ. Վարդանյան, Էկոնոմետրիկայի հիմունքներ, Երևան 2003թ. 3. Елисеева И. И., Юзбашев М. М., Общая теория статистики, М. “Финансы и статистика”, 1998г: - Տնտեսական ցուցանիշների զարգացման տենդենցի ուսումնասիրությունը դինամիկայի շարքերի միջոցով - Tntesakan cucanishneri zargacman tendenci [email protected] dinamikayi sharqeri mijocov - Tntesakan cucanishneri zargacman tendenci [email protected] dinamikayi sharqeri mijocov - Tntesakan cucanishneri zargacman tendenci [email protected] dinamikayi sharqeri mijocov - Tntesakan cucanishneri zargacman tendenci [email protected] dinamikayi sharqeri mijocov - Tntesakan cucanizneri zargacman tendenci [email protected] dinamikayi zarqeri mijocov - Tntesakan cucanishneri zargacman tendenci [email protected] dinamikayi sharqeri mijocov - Tntesakan cucanishneri zargacman tendenci usumnasirutyuny dinamikayi sharqeri mijocov - Tntesakan cucanishneri zargacman tendenci [email protected] dinamikayi sharqeri mijocov - Tntesakan cucanishneri zargacman tendenci [email protected] dinamikayi sharqeri mijocov - Tntesakan cucanishneri zargacman tendenci [email protected] dinamikayi sharqeri mijocov - Tntesakan cucanisneri zargacman tendenci usumnasirutyuny dinamikayi sarqeri mijocov - Tntesakan cucanishneri zargacman tendenci [email protected] dinamikayi sharqeri mijocov - Tntesakan cucanishneri zargacman tendenci [email protected] dinamikaji sharqeri mijocov - Tntesakan cucanishneri zargacman tendenci [email protected] dinamikayi sharqeri mijwcwv - Tntesakan cucanishneri zargacman tendenci [email protected] dinamikayi sharqeri mighocov - Tntesakan cycanishneri zargacman tendenci [email protected] dinamikayi sharqeri mijocov - Tntesakan cucanishneri zargacman tendenci [email protected] dinamikayi sharkeri mijocov - Tntesakan cucanishneri zargacman tendenci [email protected] dinamikayi sharqeri mijocov

Яндекс.Метрика