Ձեռնարկության կանխատեսումների և պլանների համակարգը

Dzernarkutyan kanxatesumneri ev planneri [email protected]

Code: 4018000520
էջերի քանակ: 22
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 4,620.00 AMD
Total: 4,400.00 AMD
գնելՕգտագործված գրականության ցանկ

1. Բադանյան Լ., Կարճաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումը արտադրական կազմակերպությունում, Եր, 2000թ.
2. Բայադյան Ա., Տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության ֆինանսական վերլուծության անհրաժեշտությունը, Ե., Ասողիկ 1996
3. Բայադյան Ա,մ Տնտեսվարող սուբյեկտների սնանկացման և ռիսկերի գնահատման մեթոդիկան, Եր, Ասողիկ, 2001
4. Սուվարյան Յու., և ուրիշներ, Մենեջմենթ, Եր., Տնտեսագետ, 1999
5. Գործարարության պլան (մեթոդական պլան), Եր., 1999
6. Грузинов В.П. Экономика предприятия, М., Банки и биржи, 1999
7. Фадеев В.И. Экономика предприятий и предпринимательства, М., 1998


- Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Բադանյան Լ., Կարճաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումը արտադրական կազմակերպությունում, Եր, 2000թ. 2. Բայադյան Ա., Տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության ֆինանսական վերլուծության անհրաժեշտությունը, Ե., Ասողիկ 1996 3. Բայադյան Ա,մ Տնտեսվարող սուբյեկտների սնանկացման և ռիսկերի գնահատման մեթոդիկան, Եր, Ասողիկ, 2001 4. Սուվարյան Յու., և ուրիշներ, Մենեջմենթ, Եր., Տնտեսագետ, 1999 5. Գործարարության պլան (մեթոդական պլան), Եր., 1999 6. Грузинов В.П. Экономика предприятия, М., Банки и биржи, 1999 7. Фадеев В.И. Экономика предприятий и предпринимательства, М., 1998 - Ձեռնարկության կանխատեսումների և պլանների համակարգը - Dzernarkutyan kanxatesumneri ev planneri [email protected] - Cernarkutyan kanxatesumneri EV planneri [email protected] - DZernarkutyan kanxatesumneri EV planneri [email protected] - Cernarkutyan kanxatesumneri EV planneri [email protected] - Cernarkutyan kanxatesumneri EV planneri [email protected] - Cernarkutyan kanxatesumneri EV planneri [email protected] - Cernarkutyan kanxatesumneri EV planneri hamakargy - Cernarkutyan kankhatesumneri EV planneri [email protected] - Cernarkutyan kanxatesumneri EV planneri [email protected] - Cernarkutyan kanxatesumneri EV planneri [email protected] - Zernarkutyan kankhatesumneri EV planneri hamakargy - Cernarkutyan kanxatesumneri EV planneri [email protected] - Cernarkutjan kanxatesumneri EV planneri [email protected] - Cernarkutyan kanxatesumneri EV planneri [email protected] - Cernarkutyan kanxatesumneri EV planneri [email protected] - Cernarkytyan kanxatesymneri EV planneri [email protected] - Cernarkutyan kanxatesumneri EV planneri [email protected] - Cernarkutyan kanxatesumneri YEV planneri [email protected]

Яндекс.Метрика