Շուկայի հիմնական տարրերը-2

shukayi himnakan [email protected]

Code: 4018000517
էջերի քանակ: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Նախաբան
1. Շուկայի էությունը և դրա դասակարգման տարբեր բնորոշումները
2. Գինը որպես շուկայի տարր, գնի ֆունկցիաները
3. Պահանջարկը և առաջարկը որպես շուկայի տարր
4. Մրցակցությունը որպես շուկայի տարր
5. Գովազդը որպես շուկայի տարր
Վերջաբան
Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Գ. Ե. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2000թ.
2. Գ. Կիրակոսյան, Մ. Թավադյան, Ս. Գրիգորյան, Տնտեսական ուսմունքների պատմությաւն, Երևան 2004թ.
3. Ջ. Գոռթնի, Տնտեսագիտություն, Երևան 1999թ.
4. Փ. Սամուելսոն, ՈՒ. Նորդհաուս, Տնտեսագիտություն հ-1, Երևան 1995թ.
5. Чепурин, Экономическая теория, М., 1995
6. Кемпбелл Р. Макконель Стенли Л. Брю. Экономикс Экономическая теория, учебник под ред. А.Г. А.Г. Грязновой. 2004г
7. Айзенберг М. – Менеджмент рекламы, М., ТОО ”ИнтелТех” 1993
8. Дихтль Е. Хершген Х. – Практический маркетинг, М., “Высшая школа” 1995
9. Котлер Ф – Основы маркетинга, М., “Бизнес-книга” “Има-Кросс Плюс” ноябрь 1995


- Բովանդակություն Նախաբան 1. Շուկայի էությունը և դրա դասակարգման տարբեր բնորոշումները 2. Գինը որպես շուկայի տարր, գնի ֆունկցիաները 3. Պահանջարկը և առաջարկը որպես շուկայի տարր 4. Մրցակցությունը որպես շուկայի տարր 5. Գովազդը որպես շուկայի տարր Վերջաբան Օգտագործված գրականություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Գ. Ե. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2000թ. 2. Գ. Կիրակոսյան, Մ. Թավադյան, Ս. Գրիգորյան, Տնտեսական ուսմունքների պատմությաւն, Երևան 2004թ. 3. Ջ. Գոռթնի, Տնտեսագիտություն, Երևան 1999թ. 4. Փ. Սամուելսոն, ՈՒ. Նորդհաուս, Տնտեսագիտություն հ-1, Երևան 1995թ. 5. Чепурин, Экономическая теория, М., 1995 6. Кемпбелл Р. Макконель Стенли Л. Брю. Экономикс Экономическая теория, учебник под ред. А.Г. А.Г. Грязновой. 2004г 7. Айзенберг М. – Менеджмент рекламы, М., ТОО ”ИнтелТех” 1993 8. Дихтль Е. Хершген Х. – Практический маркетинг, М., “Высшая школа” 1995 9. Котлер Ф – Основы маркетинга, М., “Бизнес-книга” “Има-Кросс Плюс” ноябрь 1995 - Շուկայի հիմնական տարրերը-2 - shukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - Zukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan tarrery-2 - SHukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - Sukayi himnakan tarrery-2 - SHukayi himnakan [email protected] - SHukaji himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - SHykayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected]

Яндекс.Метрика