Տիպական և սերիական ընտրանք

Tipakan ev seriakan @ntranq

Code: 4018000515
էջերի քանակ: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Ընդհանուր հասկացություն ընտրանքային դիտարկումների և նրանց միջին և սահմանային սխալների վերաբերյալ£
2. Տիպական ընտրանք£ Տիպական ընտրանքի միջին և սահմանային սխալների հաշվարկը
3. Սերիական ընտրանք£ Սերիական ընտրանքի միջին և սահմանային սխալների հաշվարկը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ.
2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2001թ.
3. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики М. 1998г
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Ընդհանուր հասկացություն ընտրանքային դիտարկումների և նրանց միջին և սահմանային սխալների վերաբերյալ£ 2. Տիպական ընտրանք£ Տիպական ընտրանքի միջին և սահմանային սխալների հաշվարկը 3. Սերիական ընտրանք£ Սերիական ընտրանքի միջին և սահմանային սխալների հաշվարկը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ. 2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2001թ. 3. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики М. 1998г - Տիպական և սերիական ընտրանք - Tipakan ev seriakan @ntranq - Tipakan EV seriakan @ntranq - Tipakan EV seriakan @ntranq - Tipakan EV seriakan @ntranq - Tipakan EV seriakan @ntranq - Tipakan EV seriakan @ntranq - Tipakan EV seriakan yntranq - Tipakan EV seriakan @ntranq - Tipakan EV seriakan @ntranq - Tipakan EV seriakan @ntranq - Tipakan EV seriakan yntranq - Tipakan EV seriakan @ntranq - Tipakan EV seriakan @ntranq - Tipakan EV seriakan @ntranq - Tipakan EV seriakan @ntranq - Tipakan EV seriakan @ntranq - Tipakan EV seriakan @ntrank - Tipakan YEV seriakan @ntranq

Яндекс.Метрика