Թեմա 21. Ֆինանսական գործակիցների վերլուծությունը

Tema 21. Finansakan gorcakicneri verlucutyun

Code: 4018000514
էջերի քանակ: 14
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,940.00 AMD
Total: 2,800.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Թեմա 21. Ֆինանսական գործակիցների վերլուծությունը
Խնդիրներ 8, 13, 14, 21
Օգտագործած գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Առաքելյան Կ. Ա. Կազմակերպության տնտեսական գործունեության վերլուծություն£ Երևան« Զանգակ-97« 2005թ.
2. Ա. Գ. Ճուղուրյան Կառավարչական հաշվառում Երևան «Տնտեսագետ» 2005թ.


- Բովանդակություն Թեմա 21. Ֆինանսական գործակիցների վերլուծությունը Խնդիրներ 8, 13, 14, 21 Օգտագործած գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Առաքելյան Կ. Ա. Կազմակերպության տնտեսական գործունեության վերլուծություն£ Երևան« Զանգակ-97« 2005թ. 2. Ա. Գ. Ճուղուրյան Կառավարչական հաշվառում Երևան «Տնտեսագետ» 2005թ. - Թեմա 21. Ֆինանսական գործակիցների վերլուծությունը - Tema 21. Finansakan gorcakicneri verlucutyun - Tema 21. Finansakan gorcakicneri [email protected] - Tema 21. Finansakan gorcakicneri [email protected] - Tema 21. Finansakan gorcakicneri [email protected] - Tema 21. Finansakan gorcakicneri [email protected] - Tema 21. Finansakan gorcakicneri [email protected] - Tema 21. Finansakan gorcakicneri verlucutyuny - Tema 21. Finansakan gorcakicneri [email protected] - Tema 21. Finansakan gorcakicneri [email protected] - Tema 21. Finansakan gorcakicneri [email protected] - Tema 21. Finansakan gortsakicneri verlutsutyuny - Tema 21. Finansakan gorcakicneri [email protected] - Tema 21. Finansakan gorcakicneri [email protected] - Tema 21. Finansakan gwrcakicneri [email protected] - Tema 21. Finansakan gorcakicneri [email protected] - Tema 21. Finansakan gorcakicneri [email protected] - Tema 21. Finansakan gorcakicneri [email protected] - Tema 21. Finansakan gorcakicneri [email protected]

Яндекс.Метрика