Վարկային հարաբերություննները և վարկի ձևերը

Varkayin [email protected] ev varki [email protected]

Code: 4018000510
էջերի քանակ: 10
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,100.00 AMD
Total: 2,000.00 AMD
գնելԲովանդակություն

1. Փոխատվություն և վարկ
2. Վարկի էությունը, ձևերը և ֆունկցիաները
3. Վարկավորման սկզբունքները
Օգտագործված գրականությունը


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Կիրակոսյան « Տնտեսագիտություն »
2. Սահակյան « Ֆինանսական գործիքներ »
3. ՀՀ բանկային համակարգը, Լ.. Տ. Ղալումյան, ԵՐՊՏԻ, Երևան <<Տնտեսագետ>> 2003
4. Տնտեսագիտության տեսություն, ԵՐՊՏԻ, Երևան 2000
5. Բանկային գործ, Ա. Բագրատյան, Երևան <<Նաիրի >> 2003
6. Финансы, Н. В. Миляков, Москва 2002
8. Денги кридит банки, под. ред. О. И. Лаврушина, Москва 1999г.
9. Ваннковское дело, под. ред. О. И. Лаврушина, Москва 2000


- Բովանդակություն 1. Փոխատվություն և վարկ 2. Վարկի էությունը, ձևերը և ֆունկցիաները 3. Վարկավորման սկզբունքները Օգտագործված գրականությունը Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Կիրակոսյան « Տնտեսագիտություն » 2. Սահակյան « Ֆինանսական գործիքներ » 3. ՀՀ բանկային համակարգը, Լ.. Տ. Ղալումյան, ԵՐՊՏԻ, Երևան <<Տնտեսագետ>> 2003 4. Տնտեսագիտության տեսություն, ԵՐՊՏԻ, Երևան 2000 5. Բանկային գործ, Ա. Բագրատյան, Երևան <<Նաիրի >> 2003 6. Финансы, Н. В. Миляков, Москва 2002 8. Денги кридит банки, под. ред. О. И. Лаврушина, Москва 1999г. 9. Ваннковское дело, под. ред. О. И. Лаврушина, Москва 2000 - Վարկային հարաբերություննները և վարկի ձևերը - Varkayin [email protected] ev varki [email protected] - Varkayin [email protected] EV varki [email protected] - Varkayin [email protected] EV varki [email protected] - Varkayin [email protected] EV varki [email protected] - Varkayin [email protected] EV varki [email protected] - Varkayin [email protected] EV varki [email protected] - Varkayin haraberutyunnnery EV varki cEVery - Varkayin [email protected] EV varki [email protected] - Varkayin [email protected] EV varki [email protected] - Varkayin [email protected] EV varki [email protected] - Varkayin haraberutyunnnery EV varki zEVery - Varkayin [email protected] EV varki [email protected] - Varkajin [email protected] EV varki [email protected] - Varkayin [email protected] EV varki [email protected] - Varkayin [email protected] EV varki [email protected] - Varkayin [email protected] EV varki [email protected] - Varkayin [email protected] EV varki [email protected] - Varkayin [email protected] YEV varki [email protected]

Яндекс.Метрика