Տնտեսական ճգնաժամը արդյունաբերական արտադրության ոլորտում

Tntesakan [email protected] ardyunaberakan artadrutyan volortum

Code: 4018000499
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
Տնտեսական ճգնաժամը արդյունաբերական արտադրության ոլորտում
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Ղուշչյան Հ., Մակրոտնտեսագիտություն, Եր., 2003:
2. ՀՀ Հանրային խորհրդի պաշտոնական կայք, www. publiccouncil.am
3. www.cba.am
4. www.armstat.am
- Բովանդակություն Ներածություն Տնտեսական ճգնաժամը արդյունաբերական արտադրության ոլորտում Եզրակացություն Գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ղուշչյան Հ., Մակրոտնտեսագիտություն, Եր., 2003: 2. ՀՀ Հանրային խորհրդի պաշտոնական կայք, www. publiccouncil.am 3. www.cba.am 4. www.armstat.am - Տնտեսական ճգնաժամը արդյունաբերական արտադրության ոլորտում - Tntesakan [email protected] ardyunaberakan artadrutyan volortum - Tntesakan [email protected] ardyunaberakan artadrutyan olortum - Tntesakan [email protected] ardyunaberakan artadrutyan olortum - Tntesakan [email protected] ardyunaberakan artadrutyan olortum - Tntesakan [email protected] ardyunaberakan artadrutyan olortum - Tntesakan [email protected] ardyunaberakan artadrutyan olortum - Tntesakan jgnajamy ardyunaberakan artadrutyan olortum - Tntesakan [email protected] ardyunaberakan artadrutyan olortum - Tntesakan [email protected] ardyunaberakan artadrutyan olortum - Tntesakan [email protected] ardyunaberakan artadrutyan olortum - Tntesakan jgnaghamy ardyunaberakan artadrutyan olortum - Tntesakan [email protected] ardyunaberakan artadrutyan olortum - Tntesakan [email protected] ardjunaberakan artadrutjan olortum - Tntesakan [email protected] ardyunaberakan artadrutyan wlwrtum - Tntesakan [email protected] ardyunaberakan artadrutyan olortum - Tntesakan [email protected] ardyynaberakan artadrytyan olortym - Tntesakan [email protected] ardyunaberakan artadrutyan olortum - Tntesakan [email protected] ardyunaberakan artadrutyan olortum

Яндекс.Метрика