Տնտեսության պետական կարգավորումը առողջապահության ոլորտում

Tntesutyan petakan [email protected] aroxjapahutyan volortum

Code: 4018000492
էջերի քանակ: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
գնելԲովանդակություն


1. ՀՀ հակամենաշնորհային քաղաքականությունը, հակամենաշնորհային միջոցառումները միջազգային շուկայում
2. Առողջապահության պետական կարգավորման խնդիրները և զարգացման ցուցանիշները, դրանց հաշվարկման մեթոդիկան, բարեփոխումները ՀՀ առողջապահության բնագավառում
Օգտագործած գրականության ցանկ


Օգտագործած գրականության ցանկ

1. Գ. Ե. Կիրակոսյան Տնտեսագիտության տեսություն ուսումնական ձեռնարկ «Տնտեսագետ» Երևան 2000թ.
2. Գ. Ե. Կիրակոսյան Տնտեսագիտության տեսություն ուսումնական ձեռնարկ «Տնտեսագետ» Երևան 2009թ.
3. Հ. Բ. Ղուշչյան «Գ. Ա. Ավագյան Մակրոտնտեսական կարգավորում ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2008թ.:
4. Հակամենաշնորհային կարգավորման մասին ՀՀ օրենք, Երևան 2000թ.

- Բովանդակություն 1. ՀՀ հակամենաշնորհային քաղաքականությունը, հակամենաշնորհային միջոցառումները միջազգային շուկայում 2. Առողջապահության պետական կարգավորման խնդիրները և զարգացման ցուցանիշները, դրանց հաշվարկման մեթոդիկան, բարեփոխումները ՀՀ առողջապահության բնագավառում Օգտագործած գրականության ցանկ Օգտագործած գրականության ցանկ 1. Գ. Ե. Կիրակոսյան Տնտեսագիտության տեսություն ուսումնական ձեռնարկ «Տնտեսագետ» Երևան 2000թ. 2. Գ. Ե. Կիրակոսյան Տնտեսագիտության տեսություն ուսումնական ձեռնարկ «Տնտեսագետ» Երևան 2009թ. 3. Հ. Բ. Ղուշչյան «Գ. Ա. Ավագյան Մակրոտնտեսական կարգավորում ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2008թ.: 4. Հակամենաշնորհային կարգավորման մասին ՀՀ օրենք, Երևան 2000թ. - Տնտեսության պետական կարգավորումը առողջապահության ոլորտում - Tntesutyan petakan [email protected] aroxjapahutyan volortum - Tntesutyan petakan [email protected] aroxjapahutyan olortum - Tntesutyan petakan [email protected] aroxjapahutyan olortum - Tntesutyan petakan [email protected] aroxjapahutyan olortum - Tntesutyan petakan [email protected] aroxjapahutyan olortum - Tntesutyan petakan [email protected] aroxjapahutyan olortum - Tntesutyan petakan kargavorumy aroxjapahutyan olortum - Tntesutyan petakan [email protected] aroxjapahutyan olortum - Tntesutyan petakan [email protected] aroghjapahutyan olortum - Tntesutyan petakan [email protected] aroxjapahutyan olortum - Tntesutyan petakan kargavorumy aroghjapahutyan olortum - Tntesutyan petakan [email protected] aroxjapahutyan olortum - Tntesutjan petakan [email protected] aroxjapahutjan olortum - Tntesutyan petakan [email protected] arwxjapahutyan wlwrtum - Tntesutyan petakan [email protected] aroxghapahutyan olortum - Tntesytyan petakan [email protected] aroxjapahytyan olortym - Tntesutyan petakan [email protected] aroxjapahutyan olortum - Tntesutyan petakan [email protected] aroxjapahutyan olortum

Яндекс.Метрика