Տնտեսական կառավարման ճյուղային մարմինները

Tntesakan karavarman chyuxayin [email protected]

Code: 4018000491
էջերի քանակ: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Հանրային կառավարման էությունը, գործառույթները և կազմակերպումը
2. Կառավարման ճյուղային մարմինները
3. ՀՀ ճյուղային նախարարությունների և գերատեսչությունների գործառույթները
Եզրակացություն
Օգտագործած գրականության ցանկ


Օգտագործած գրականության ցանկ

1. Յու. Սուվարյան, Մենեջմենթ, դասագիրք, Երևան 2007թ.
2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն: Երևան, 1997թ.
3. Օրդյան Է. Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում: Երևան, 1998
4. Эффективность государственного управления. М., 1998г
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Հանրային կառավարման էությունը, գործառույթները և կազմակերպումը 2. Կառավարման ճյուղային մարմինները 3. ՀՀ ճյուղային նախարարությունների և գերատեսչությունների գործառույթները Եզրակացություն Օգտագործած գրականության ցանկ Օգտագործած գրականության ցանկ 1. Յու. Սուվարյան, Մենեջմենթ, դասագիրք, Երևան 2007թ. 2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն: Երևան, 1997թ. 3. Օրդյան Է. Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում: Երևան, 1998 4. Эффективность государственного управления. М., 1998г - Տնտեսական կառավարման ճյուղային մարմինները - Tntesakan karavarman chyuxayin [email protected] - Tntesakan karavarman jyuxayin [email protected] - Tntesakan karavarman jyuxayin [email protected] - Tntesakan karavarman jyuxayin [email protected] - Tntesakan karavarman jyuxayin [email protected] - Tntesakan karavarman jyuxayin [email protected] - Tntesakan karavarman jyuxayin marminnery - Tntesakan karavarman jyuxayin [email protected] - Tntesakan karavarman jyughayin [email protected] - Tntesakan karavarman jyuxayin [email protected] - Tntesakan karavarman jyughayin marminnery - Tntesakan karavarman jyuxayin [email protected] - Tntesakan karavarman jjuxajin [email protected] - Tntesakan karavarman jyuxayin [email protected] - Tntesakan karavarman jyuxayin [email protected] - Tntesakan karavarman jyyxayin [email protected] - Tntesakan karavarman jyuxayin [email protected] - Tntesakan karavarman jyuxayin [email protected]

Яндекс.Метрика