Ներդրումային ընկերությունների բնութագրումը, գործունեությունը արժեթղթերի շուկայում

Nerdrumayin @nkerutyunneri [email protected], [email protected] arjetxteri shukayum

Code: 4018000485
էջերի քանակ: 12
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,520.00 AMD
Total: 2,400.00 AMD
գնելԲովանդակություն


Ներածություն
Ներդրումային ընկերությունների բնութագրումը, գործունեությունը արժեթղթերի շուկայում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Сергеев,, Вертенникова «Организация и финансирование инвестиций” Москва 2001 г.
2. Տ. Ջրբաշյան, Ն. Մելիքյան «Ներդրումները Հայաստանում. տնտեսական
աճի գրավական»
3. Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк “Основы Инвестирования

- Բովանդակություն Ներածություն Ներդրումային ընկերությունների բնութագրումը, գործունեությունը արժեթղթերի շուկայում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Сергеев,, Вертенникова «Организация и финансирование инвестиций” Москва 2001 г. 2. Տ. Ջրբաշյան, Ն. Մելիքյան «Ներդրումները Հայաստանում. տնտեսական աճի գրավական» 3. Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк “Основы Инвестирования - Ներդրումային ընկերությունների բնութագրումը, գործունեությունը արժեթղթերի շուկայում - Nerdrumayin @nkerutyunneri [email protected], [email protected] arjetxteri shukayum - Nerdrumayin @nkerutyunneri [email protected], [email protected] arjetxteri shukayum - Nerdrumayin @nkerutyunneri [email protected], [email protected] arjetxteri shukayum - Nerdrumayin @nkerutyunneri [email protected], [email protected] arjetxteri shukayum - Nerdrumayin @nkerutyunneri [email protected], [email protected] arjetxteri zukayum - Nerdrumayin @nkerutyunneri [email protected], [email protected] arjetxteri shukayum - Nerdrumayin ynkerutyunneri bnutagrumy, gorcuneutyuny arjetxteri shukayum - Nerdrumayin @nkerutyunneri [email protected], [email protected] arjetxteri shukayum - Nerdrumayin @nkerutyunneri [email protected], [email protected] arjetghteri shukayum - Nerdrumayin @nkerutyunneri [email protected], [email protected] arghetxteri shukayum - Nerdrumayin ynkerutyunneri bnutagrumy, gortsuneutyuny arghetghteri sukayum - Nerdrumayin @nkerutyunneri [email protected], [email protected] arjetxteri shukayum - Nerdrumajin @nkerutjunneri [email protected], [email protected] arjetxteri shukajum - Nerdrumayin @nkerutyunneri [email protected], [email protected] arjetxteri shukayum - Nerdrumayin @nkerutyunneri [email protected], [email protected] arjetxteri shukayum - Nerdrymayin @nkerytyynneri [email protected], [email protected] arjetxteri shykayym - Nerdrumayin @nkerutyunneri [email protected], [email protected] arjetxteri shukayum - Nerdrumayin @nkerutyunneri [email protected], [email protected] arjetxteri shukayum

Яндекс.Метрика