Ներդրումային հիմնադրամնյերը որպես արժեթղթերի շուկայի առանցքային կառույցներ, դրա ծագումն ու զարգացումը

Nerdrumneri [email protected] vorpes arjetxteri shukayi arancqayin karuycner, dra cagumn u [email protected]

Code: 4018000484
էջերի քանակ: 12
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,520.00 AMD
Total: 2,400.00 AMD
գնել

Բովանդակություն

Ներածություն
Ներդրումային հիմնադրամները որպես արժեթղթերի շուկայի առանցքային կառույցներ, դրա ծագումն ու զարգացումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Сергеев,, Вертенникова «Организация и финансирование инвестиций” Москва 2001 г.
2. Инвестиции, Учебник, под ред. В. В. Коволева и др., Москва 2005 г.
3. Я. Я. Игонина “Инвестиции” Учебник, Москва 2002 г.
4. В. В. Шеремета, В. Д. Шапиро, В. М. Павлюченко “ Управление инвестициями”
5. «ՀՀ վիճակագրական տեղեկագիրք», 2005թ
6. ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության և ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված տվյալներ
7. ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտեի տվյալներ
8. Ինտերնետի նյութեր wwww.armstat.am
- Բովանդակություն Ներածություն Ներդրումային հիմնադրամները որպես արժեթղթերի շուկայի առանցքային կառույցներ, դրա ծագումն ու զարգացումը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Сергеев,, Вертенникова «Организация и финансирование инвестиций” Москва 2001 г. 2. Инвестиции, Учебник, под ред. В. В. Коволева и др., Москва 2005 г. 3. Я. Я. Игонина “Инвестиции” Учебник, Москва 2002 г. 4. В. В. Шеремета, В. Д. Шапиро, В. М. Павлюченко “ Управление инвестициями” 5. «ՀՀ վիճակագրական տեղեկագիրք», 2005թ 6. ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության և ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված տվյալներ 7. ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտեի տվյալներ 8. Ինտերնետի նյութեր wwww.armstat.am - Ներդրումային հիմնադրամնյերը որպես արժեթղթերի շուկայի առանցքային կառույցներ, դրա ծագումն ու զարգացումը - Nerdrumneri [email protected] vorpes arjetxteri shukayi arancqayin karuycner, dra cagumn u [email protected] - Nerdrumayin [email protected] orpes arjetxteri shukayi arancqayin karuycner, dra cagumn u [email protected] - Nerdrumayin [email protected] orpes arjetxteri shukayi arancqayin karuycner, dra cagumn u [email protected] - Nerdrumayin [email protected] orpes arjetxteri shukayi arancqayin karuycner, dra cagumn u [email protected] - Nerdrumayin [email protected] orpes arjetxteri zukayi arancqayin karuycner, dra cagumn u [email protected] - Nerdrumayin [email protected] orpes arjetxteri shukayi arancqayin karuycner, dra cagumn u [email protected] - Nerdrumayin himnadramnyery orpes arjetxteri shukayi arancqayin karuycner, dra cagumn u zargacumy - Nerdrumayin [email protected] orpes arjetxteri shukayi arancqayin karuycner, dra cagumn u [email protected] - Nerdrumayin [email protected] orpes arjetghteri shukayi arancqayin karuycner, dra cagumn u [email protected] - Nerdrumayin [email protected] orpes arghetxteri shukayi arancqayin karuycner, dra cagumn u [email protected] - Nerdrumayin himnadramnyery orpes arghetghteri sukayi arancqayin karuycner, dra tsagumn u zargacumy - Nerdrumayin [email protected] orpes arjetxteri shukayi arancqayin karuycner, dra cagumn u [email protected] - Nerdrumajin [email protected] orpes arjetxteri shukaji arancqajin karujcner, dra cagumn u [email protected] - Nerdrumayin [email protected] wrpes arjetxteri shukayi arancqayin karuycner, dra cagumn u [email protected] - Nerdrumayin [email protected] orpes arjetxteri shukayi arancqayin karuycner, dra cagumn u [email protected] - Nerdrymayin [email protected] orpes arjetxteri shykayi arancqayin karyycner, dra cagymn y [email protected] - Nerdrumayin [email protected] orpes arjetxteri shukayi aranckayin karuycner, dra cagumn u [email protected] - Nerdrumayin [email protected] orpes arjetxteri shukayi arancqayin karuycner, dra cagumn u [email protected]

Яндекс.Метрика