Մաքսային ռեժիմների էությունը և տեսակները

Maqsayin rejimneri [email protected] ev [email protected]

Code: 4018000473
էջերի քանակ: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
գնել

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Մաքսային ռեժիմների դերը, էությունը և նշանակությունը
2. Մաքսային ռեժիմների տեսակները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ
Օգտագործված գրականության ցանկ1, Կ. Մ. Միքայելյան «Մաքսային գործի կազմակերպումը ՀՀ-ում»
2, Ա. Հարությունյան «Մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային արժեքի որոշումը» Երևան 2004
3, Ա. Հարությունյան «Մաքսային գործի համառոտ տեղեկագիրք» Երևան 1999
4, Ն. Մ. Նահրադյան «Մաքսային քաղաքականության հիմնախնդիրները» Հայաստան 2004
5, ՀՀ մաքսային օրենսգիրք
6, www.gov.am
7, www.customs.am
8, www.armstat.am
9, www.referate.am
10, www.google.ru
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Մաքսային ռեժիմների դերը, էությունը և նշանակությունը 2. Մաքսային ռեժիմների տեսակները Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1, Կ. Մ. Միքայելյան «Մաքսային գործի կազմակերպումը ՀՀ-ում» 2, Ա. Հարությունյան «Մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային արժեքի որոշումը» Երևան 2004 3, Ա. Հարությունյան «Մաքսային գործի համառոտ տեղեկագիրք» Երևան 1999 4, Ն. Մ. Նահրադյան «Մաքսային քաղաքականության հիմնախնդիրները» Հայաստան 2004 5, ՀՀ մաքսային օրենսգիրք 6, www.gov.am 7, www.customs.am 8, www.armstat.am 9, www.referate.am 10, www.google.ru - Մաքսային ռեժիմների էությունը և տեսակները - Maqsayin rejimneri [email protected] ev [email protected] - Maqsayin rejimneri [email protected] EV [email protected] - Maqsayin rejimneri [email protected] EV [email protected] - Maqsayin rejimneri [email protected] EV [email protected] - Maqsayin rejimneri [email protected] EV [email protected] - Maqsayin rejimneri [email protected] EV [email protected] - Maqsayin rejimneri eutyuny EV tesaknery - Maqsayin rejimneri [email protected] EV [email protected] - Maqsayin rejimneri [email protected] EV [email protected] - Maqsayin reghimneri [email protected] EV [email protected] - Maqsayin reghimneri eutyuny EV tesaknery - Maqsayin rejimneri [email protected] EV [email protected] - Maqsajin rejimneri [email protected] EV [email protected] - Maqsayin rejimneri [email protected] EV [email protected] - Maqsayin rejimneri [email protected] EV [email protected] - Maqsayin rejimneri [email protected] EV [email protected] - Maksayin rejimneri [email protected] EV [email protected] - Maqsayin rejimneri [email protected] YEV [email protected]

Яндекс.Метрика