Արժեթղթերի շուկայի էությունը, կառուցվածքը, ֆինանսական գործիքները

Arjetxteri shukayi [email protected], [email protected], finansakan [email protected]

Code: 4018000471
էջերի քանակ: 12
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,520.00 AMD
Total: 2,400.00 AMD
գնել

Բովանդակություն


Ներածություն
1. Արժեթղթերի շուկայի էությունը
2. Արժեթղթերի շուկայի կառուցվածքը
3. Արժեթղթերի շուկայի ֆինանսական գործիքները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ


1. Տ. Ջրբաշյան, Ն. Մելիքյան «Ներդրումները Հայաստանում. տնտեսական
աճի գրավական»
2. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի 2000-2004թ հաշվետվություններ
3. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք.
4. Կապիտալի շուկայի հիմունքները; Համաշխարհային փորձը և իրավիճակը
Հայաստանում Երևան 1999թ.
5. Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк “Основы Инвестирования
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Արժեթղթերի շուկայի էությունը 2. Արժեթղթերի շուկայի կառուցվածքը 3. Արժեթղթերի շուկայի ֆինանսական գործիքները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Տ. Ջրբաշյան, Ն. Մելիքյան «Ներդրումները Հայաստանում. տնտեսական աճի գրավական» 2. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի 2000-2004թ հաշվետվություններ 3. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք. 4. Կապիտալի շուկայի հիմունքները; Համաշխարհային փորձը և իրավիճակը Հայաստանում Երևան 1999թ. 5. Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк “Основы Инвестирования - Արժեթղթերի շուկայի էությունը, կառուցվածքը, ֆինանսական գործիքները - Arjetxteri shukayi [email protected], [email protected], finansakan [email protected] - Arjetxteri shukayi [email protected], [email protected], finansakan [email protected] - Arjetxteri shukayi [email protected], [email protected], finansakan [email protected] - Arjetxteri shukayi [email protected], [email protected], finansakan [email protected] - Arjetxteri zukayi [email protected], [email protected], finansakan [email protected] - Arjetxteri shukayi [email protected], [email protected], finansakan [email protected] - Arjetxteri shukayi eutyuny, karucvacqy, finansakan gorciqnery - Arjetxteri shukayi [email protected], [email protected], finansakan [email protected] - Arjetghteri shukayi [email protected], [email protected], finansakan [email protected] - Arghetxteri shukayi [email protected], [email protected], finansakan [email protected] - Arghetghteri sukayi eutyuny, karucvatsqy, finansakan gortsiqnery - Arjetxteri shukayi [email protected], [email protected], finansakan [email protected] - Arjetxteri shukaji [email protected], [email protected], finansakan [email protected] - Arjetxteri shukayi [email protected], [email protected], finansakan [email protected] - Arjetxteri shukayi [email protected], [email protected], finansakan [email protected] - Arjetxteri shykayi [email protected], [email protected], finansakan [email protected] - Arjetxteri shukayi [email protected], [email protected], finansakan [email protected] - Arjetxteri shukayi [email protected], [email protected], finansakan [email protected]

Яндекс.Метрика