Արժեթղթերի շուկայի զարգացման փուլերը ՀՀ-ում

Arjetxteri shukayi zargacman [email protected] HH-um

Code: 4018000469
էջերի քանակ: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
գնել

Բովանդակություն


Ներածություն
Արժեթղթերի շուկայի զարգացման փուլերը ՀՀ-ում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ
Օգտագործված գրականության ցանկը


1. Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք
2. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք
3. «Պետական(գանձապետական) կարճաժամկետ պարտատոմսերի թողարկման հիմնական պայմաններ» և «Պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ պարտատոմսերի տեղաբաշխման, շրջանառության և մարման սպասարկման կարգ», 1999թ.
4. Գ. Պողոսյան, «Արժեթղթերի շուկայի մասնագետների որակավորման քննությունների նախապատրաստման դասընթացների ձեռնարկ», Երևան, 1999թ.
5. Ա. Բ. Սալնազարյան, «Արժեթղթերի շուկայի ներդրումային գործառույթների իրականացումը և արդյունավետությունը», Երևան, 2002թ.
6. Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի հանձնաժողովի 2000-2005թթ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն
- Բովանդակություն Ներածություն Արժեթղթերի շուկայի զարգացման փուլերը ՀՀ-ում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկը 1. Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք 2. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք 3. «Պետական(գանձապետական) կարճաժամկետ պարտատոմսերի թողարկման հիմնական պայմաններ» և «Պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ պարտատոմսերի տեղաբաշխման, շրջանառության և մարման սպասարկման կարգ», 1999թ. 4. Գ. Պողոսյան, «Արժեթղթերի շուկայի մասնագետների որակավորման քննությունների նախապատրաստման դասընթացների ձեռնարկ», Երևան, 1999թ. 5. Ա. Բ. Սալնազարյան, «Արժեթղթերի շուկայի ներդրումային գործառույթների իրականացումը և արդյունավետությունը», Երևան, 2002թ. 6. Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի հանձնաժողովի 2000-2005թթ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն - Արժեթղթերի շուկայի զարգացման փուլերը ՀՀ-ում - Arjetxteri shukayi zargacman [email protected] HH-um - Arjetxteri shukayi zargacman [email protected] HH-um - Arjetxteri shukayi zargacman [email protected] HH-um - Arjetxteri shukayi zargacman [email protected] HH-um - Arjetxteri zukayi zargacman [email protected] HH-um - Arjetxteri shukayi zargacman [email protected] HH-um - Arjetxteri shukayi zargacman pulery HH-um - Arjetxteri shukayi zargacman [email protected] HH-um - Arjetghteri shukayi zargacman [email protected] HH-um - Arghetxteri shukayi zargacman [email protected] HH-um - Arghetghteri sukayi zargacman pulery HH-um - Arjetxteri shukayi zargacman [email protected] HH-um - Arjetxteri shukaji zargacman [email protected] HH-um - Arjetxteri shukayi zargacman [email protected] HH-um - Arjetxteri shukayi zargacman [email protected] HH-um - Arjetxteri shykayi zargacman [email protected] HH-ym - Arjetxteri shukayi zargacman [email protected] HH-um - Arjetxteri shukayi zargacman [email protected] HH-um

Яндекс.Метрика