Ապահովագրության ծագումը, զարգացման փուլերը

Apahovagrutyan [email protected], zargacman [email protected]

Code: 4018000468
էջերի քանակ: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
գնել

ԲովանդակությունՆերածություն
1. Ապահովագրության ծագումը, անհրաժեշտությունը, զարգացման փուլերը
2. Ապահովագրության տնտեսական բովանդակությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ

1. Ճուղուրյան - «Ապահովաgրական gործ»
2. А. А. Гвозденко ' Основы страхования' , Москва, ' Финансы и статистика' 2003.
3. Ю. А. Сплетухов, Е. Ф. Дюжиков ' Страхование ' , Москва, Инфра – М, 2002.
4. «Ապահովաgրության և ապահովաgրական gործի մասին» ՀՀ օրենք
5. Կ. Հ Աբգարյան - «Ապահովագրությունը շուկայական տնըեսությունում» Երևան 2004թ.
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Ապահովագրության ծագումը, անհրաժեշտությունը, զարգացման փուլերը 2. Ապահովագրության տնտեսական բովանդակությունը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ճուղուրյան - «Ապահովաgրական gործ» 2. А. А. Гвозденко ' Основы страхования' , Москва, ' Финансы и статистика' 2003. 3. Ю. А. Сплетухов, Е. Ф. Дюжиков ' Страхование ' , Москва, Инфра – М, 2002. 4. «Ապահովաgրության և ապահովաgրական gործի մասին» ՀՀ օրենք 5. Կ. Հ Աբգարյան - «Ապահովագրությունը շուկայական տնըեսությունում» Երևան 2004թ. - Ապահովագրության ծագումը, զարգացման փուլերը - Apahovagrutyan [email protected], zargacman [email protected] - Apahovagrutyan [email protected], zargacman [email protected] - Apahovagrutyan [email protected], zargacman [email protected] - Apahovagrutyan [email protected], zargacman [email protected] - Apahovagrutyan [email protected], zargacman [email protected] - Apahovagrutyan [email protected], zargacman [email protected] - Apahovagrutyan cagumy, zargacman pulery - Apahovagrutyan [email protected], zargacman [email protected] - Apahovagrutyan [email protected], zargacman [email protected] - Apahovagrutyan [email protected], zargacman [email protected] - Apahovagrutyan tsagumy, zargacman pulery - Apahovagrutyan [email protected], zargacman [email protected] - Apahovagrutjan [email protected], zargacman [email protected] - Apahwvagrutyan [email protected], zargacman [email protected] - Apahovagrutyan [email protected], zargacman [email protected] - Apahovagrytyan [email protected], zargacman [email protected] - Apahovagrutyan [email protected], zargacman [email protected] - Apahovagrutyan [email protected], zargacman [email protected]

Яндекс.Метрика