Կատարյալ և ոչ կատարյալ մրցակցություն-2

kataryal ev voch kataryal mrcakcutyun

Code: 4018000460
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Կատարյալ մրցակցության շուկայի մեխանիզմը
2. Ոչ կատարյալ մրցակցության շուկայի մեխանիզմը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Գ.Կիրակոսյան, Մ.Թավադյան, Ս.Գրիգորյան, Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Եր., 2004,
2. Գևորգյան , Տնտեսագիտության տեսություն, Եր, 1997
3. Ռ.Սարինյան, Տնտեսագիտական մտքի պատմություն, Եր., 2003,
4. Всемирная история экономической мысли, т. 1, М., 1987,
5. Каратаев Н., Степанов И., История экономических учений, М., 1959,


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Կատարյալ մրցակցության շուկայի մեխանիզմը 2. Ոչ կատարյալ մրցակցության շուկայի մեխանիզմը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Գ.Կիրակոսյան, Մ.Թավադյան, Ս.Գրիգորյան, Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Եր., 2004, 2. Գևորգյան , Տնտեսագիտության տեսություն, Եր, 1997 3. Ռ.Սարինյան, Տնտեսագիտական մտքի պատմություն, Եր., 2003, 4. Всемирная история экономической мысли, т. 1, М., 1987, 5. Каратаев Н., Степанов И., История экономических учений, М., 1959, - Կատարյալ և ոչ կատարյալ մրցակցություն-2 - kataryal ev voch kataryal mrcakcutyun - Kataryal EV och kataryal mrcakcutyun-2 - Kataryal EV och kataryal mrcakcutyun-2 - Kataryal EV och kataryal mrcakcutyun-2 - Kataryal EV och kataryal mrcakcutyun-2 - Kataryal EV o4 kataryal mrcakcutyun-2 - Kataryal EV och kataryal mrcakcutyun-2 - Kataryal EV och kataryal mrcakcutyun-2 - Kataryal EV och kataryal mrcakcutyun-2 - Kataryal EV och kataryal mrcakcutyun-2 - Kataryal EV o4 kataryal mrcakcutyun-2 - Kataryal EV och kataryal mrcakcutyun-2 - Katarjal EV och katarjal mrcakcutjun-2 - Kataryal EV wch kataryal mrcakcutyun-2 - Kataryal EV och kataryal mrcakcutyun-2 - Kataryal EV och kataryal mrcakcytyyn-2 - Kataryal EV och kataryal mrcakcutyun-2 - Kataryal YEV och kataryal mrcakcutyun-2

Яндекс.Метрика