Շուկայի էությունը-2

shukayi [email protected]

Code: 4018000455
էջերի քանակ: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Շուկայի էությունը
2. Շուկայի կառուցվածքը և դրա ընդհանուր բնութագիրը
3. Շուկայի ենթակառուցվածքը և դրա տարրերը
4. Շուկայի օբյեկտներն ու սուբյեկտները` տնային տնտեսություն , ֆիրմա/ձեռնարկություն/,պետություն/, կառավարություն/
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Գ. Ե. Կիրակոսյան »Տնտեսագիտության տեսություն«; Երևան, 2000թ.
2. Ջ. Դ. Գոռթնի, Ռ. Լ. Ստրոուպ »Տնտեսագիտություն«; 2003թ.
3. М. Н. Чепурин, Е. А. Киселева “Курс экономической теории”; Кирев, 1997г
4. Ռ. Ա. Թովմասյան »Տնտեսագիտության տեսություն«; Երևան, 2004թ.
5. Փ. Ա. Սամուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս »Տնտեսագիտություն«; Երևան, 1996թ.
6. К. Р. Макконелл, С. Л. Брю “Экономикс”; Москва, 1992г.
7. Ф. Котлер “Основы маркетинга”; Москва, 1991г.
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Շուկայի էությունը 2. Շուկայի կառուցվածքը և դրա ընդհանուր բնութագիրը 3. Շուկայի ենթակառուցվածքը և դրա տարրերը 4. Շուկայի օբյեկտներն ու սուբյեկտները` տնային տնտեսություն , ֆիրմա/ձեռնարկություն/,պետություն/, կառավարություն/ Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Գ. Ե. Կիրակոսյան »Տնտեսագիտության տեսություն«; Երևան, 2000թ. 2. Ջ. Դ. Գոռթնի, Ռ. Լ. Ստրոուպ »Տնտեսագիտություն«; 2003թ. 3. М. Н. Чепурин, Е. А. Киселева “Курс экономической теории”; Кирев, 1997г 4. Ռ. Ա. Թովմասյան »Տնտեսագիտության տեսություն«; Երևան, 2004թ. 5. Փ. Ա. Սամուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս »Տնտեսագիտություն«; Երևան, 1996թ. 6. К. Р. Макконелл, С. Л. Брю “Экономикс”; Москва, 1992г. 7. Ф. Котлер “Основы маркетинга”; Москва, 1991г. - Շուկայի էությունը-2 - shukayi [email protected] - SHukayi [email protected] - SHukayi [email protected] - SHukayi [email protected] - Zukayi [email protected] - SHukayi [email protected] - SHukayi eutyuny-2 - SHukayi [email protected] - SHukayi [email protected] - SHukayi [email protected] - Sukayi eutyuny-2 - SHukayi [email protected] - SHukaji [email protected] - SHukayi [email protected] - SHukayi [email protected] - SHykayi [email protected] - SHukayi [email protected] - SHukayi [email protected]

Яндекс.Метрика