Շուկայի գնագոյացում

shukayi gnagoyacum

Code: 4018000453
էջերի քանակ: 11
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,310.00 AMD
Total: 2,200.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

1. Պահանջարկի և առաջարկի փոխհարաբերության հիմնախնդիրները ժամանակակից շուկայական տնտեսության մեջ
2. Շուկայի հավասարակշռություն: Հավասարակշռության գին
3. Պահանջարկի և առաջարկի օրենքների խախտում


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Гальперин В.М., Игнатьев С.М. Микроэкономика: В 2 т.1999.
2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика. Питер, 2001.

- Բովանդակություն 1. Պահանջարկի և առաջարկի փոխհարաբերության հիմնախնդիրները ժամանակակից շուկայական տնտեսության մեջ 2. Շուկայի հավասարակշռություն: Հավասարակշռության գին 3. Պահանջարկի և առաջարկի օրենքների խախտում Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Гальперин В.М., Игнатьев С.М. Микроэкономика: В 2 т.1999. 2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика. Питер, 2001. - Շուկայի գնագոյացում - shukayi gnagoyacum - SHukayi gnagoyacum - SHukayi gnagoyacum - SHukayi gnagoyacum - Zukayi gnagoyacum - SHukayi gnagoyacum - SHukayi gnagoyacum - SHukayi gnagoyacum - SHukayi gnagoyacum - SHukayi gnagoyacum - Sukayi gnagoyacum - SHukayi gnagoyacum - SHukaji gnagojacum - SHukayi gnagwyacum - SHukayi gnagoyacum - SHykayi gnagoyacym - SHukayi gnagoyacum - SHukayi gnagoyacum

Яндекс.Метрика