Շուկայական հավասարակշռություն

shukayakan havasarakshrutyun

Code: 4018000451
էջերի քանակ: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

1. Հավասարակշռության հասկացությունը և դրա հաստատումը շուկայի տարբեր մոդելներում
2. Հավասարակշռության ապահովումը և պահպանման մեխանիզմը
3. Շուկայական հավասարակշռության վերլուծությունը 
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Մենքյու Գ., Մակրոէկոնոմիկա, Երևան, 1999
2. ՀՀ օրենքը «Կենտրոնական բանկի մասին»
3. Դրամավարկային քաղաքականության իրականացման ուղղությունները ՀՀ-ում, Եր 2004, ՀՀ ԿԲ-ի տեղեկագիր
4. Ковалёв В. В., Управление финансами, ФВК ПРЕСС, М., 1998,
5. Витин А., Мобилизация финансовых ресурсов для инвестиций, Вопросы Экономики, 1994


- Բովանդակություն 1. Հավասարակշռության հասկացությունը և դրա հաստատումը շուկայի տարբեր մոդելներում 2. Հավասարակշռության ապահովումը և պահպանման մեխանիզմը 3. Շուկայական հավասարակշռության վերլուծությունը  Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Մենքյու Գ., Մակրոէկոնոմիկա, Երևան, 1999 2. ՀՀ օրենքը «Կենտրոնական բանկի մասին» 3. Դրամավարկային քաղաքականության իրականացման ուղղությունները ՀՀ-ում, Եր 2004, ՀՀ ԿԲ-ի տեղեկագիր 4. Ковалёв В. В., Управление финансами, ФВК ПРЕСС, М., 1998, 5. Витин А., Мобилизация финансовых ресурсов для инвестиций, Вопросы Экономики, 1994 - Շուկայական հավասարակշռություն - shukayakan havasarakshrutyun - SHukayakan havasarakshrutyun - SHukayakan havasarakshrutyun - SHukayakan havasarakshrutyun - Zukayakan havasarakzrutyun - SHukayakan havasarakshrutyun - SHukayakan havasarakshrutyun - SHukayakan havasarakshrutyun - SHukayakan havasarakshrutyun - SHukayakan havasarakshrutyun - Sukayakan havasaraksrutyun - SHukayakan havasarakshrutyun - SHukajakan havasarakshrutjun - SHukayakan havasarakshrutyun - SHukayakan havasarakshrutyun - SHykayakan havasarakshrytyyn - SHukayakan havasarakshrutyun - SHukayakan havasarakshrutyun

Яндекс.Метрика