Շահութահարկ

shahutahark

Code: 4018000448
էջերի քանակ: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Հարկային իրավահարաբերությունների էությունը և նշանակությունը
2. Շահութահարկ: Շահութահարկի կարգավորման իրավահարաբերությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Վ. Բաղդասարյան ՀՀ – ում գործող ուղղակի հարկերը, Երևան 2007 թ.
2. Ս. Մուրադյան, ՀՀ ֆինանսական իրավունք /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2001թ.
3. Ն. Սուքիասյան, Հարկային իրավունք, Երևան 2009թ.

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Հարկային իրավահարաբերությունների էությունը և նշանակությունը 2. Շահութահարկ: Շահութահարկի կարգավորման իրավահարաբերությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Վ. Բաղդասարյան ՀՀ – ում գործող ուղղակի հարկերը, Երևան 2007 թ. 2. Ս. Մուրադյան, ՀՀ ֆինանսական իրավունք /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2001թ. 3. Ն. Սուքիասյան, Հարկային իրավունք, Երևան 2009թ. - Շահութահարկ - shahutahark - SHahutahark - SHahutahark - SHahutahark - Zahutahark - SHahutahark - SHahutahark - SHahutahark - SHahutahark - SHahutahark - Sahutahark - SHahutahark - SHahutahark - SHahutahark - SHahutahark - SHahytahark - SHahutahark - SHahutahark

Яндекс.Метрика