Սեփականություն-2

sepakanutyun

Code: 4018000447
էջերի քանակ: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

1. «Սեփականություն» կատեգորիայի տնտեսագիտական բովանդակությունը
2. Սեփականության իրավունքի տնտեսագիտական տեսության բովանդակությունը
3. Սեփականության ձևերը և դրանց էվոլյուցիան
4. Տրանսակցիոն ծախսերի բովանդակությունը
5. Սեփականության հարաբերությունների վերակառուցումը ՀՀ-ում
Օգտագործված գրականության ցանկ 


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Տնտեսագիտության տեսության ուսումնական ձեռնարկ, Գ. Կիրակոսյան, Երևան, 2000թ.:
2. Տնտեսագիտության տեսություն, Ռ. Թովմասյան, Երևան, 2003թ.:
3. «Տնտեսագիտություն», Գոռթնի և այլն, Երևան, 2002թ.:
4. "Курс экономики", Райзберг, Москва, 2002г.
5. "Экономика", к.р. Макконнели, Москва, 2003г.
6. "Курс экономической теории", Чепурин, 2004г.
7. "Курс экономической теории", Киселева, Киров, 2002г.
- Բովանդակություն 1. «Սեփականություն» կատեգորիայի տնտեսագիտական բովանդակությունը 2. Սեփականության իրավունքի տնտեսագիտական տեսության բովանդակությունը 3. Սեփականության ձևերը և դրանց էվոլյուցիան 4. Տրանսակցիոն ծախսերի բովանդակությունը 5. Սեփականության հարաբերությունների վերակառուցումը ՀՀ-ում Օգտագործված գրականության ցանկ  Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Տնտեսագիտության տեսության ուսումնական ձեռնարկ, Գ. Կիրակոսյան, Երևան, 2000թ.: 2. Տնտեսագիտության տեսություն, Ռ. Թովմասյան, Երևան, 2003թ.: 3. «Տնտեսագիտություն», Գոռթնի և այլն, Երևան, 2002թ.: 4. "Курс экономики", Райзберг, Москва, 2002г. 5. "Экономика", к.р. Макконнели, Москва, 2003г. 6. "Курс экономической теории", Чепурин, 2004г. 7. "Курс экономической теории", Киселева, Киров, 2002г. - Սեփականություն-2 - sepakanutyun - Sepakanutyun-2 - Sepakanutyun-2 - Sepakanutyun-2 - Sepakanutyun-2 - Sepakanutyun-2 - Sepakanutyun-2 - Sepakanutyun-2 - Sepakanutyun-2 - Sepakanutyun-2 - Sepakanutyun-2 - Sepakanutyun-2 - Sepakanutjun-2 - Sepakanutyun-2 - Sepakanutyun-2 - Sepakanytyyn-2 - Sepakanutyun-2 - Sepakanutyun-2

Яндекс.Метрика