Քարտուղարային գործի պատմությունը

qartuxarayin gorci [email protected]

Code: 4018000442
էջերի քանակ: 14
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,940.00 AMD
Total: 2,800.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Քարտուղարային գործի ծագումը և զարգացումը
2. Քարտուղարային գործի հիմնական հասկացությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. «Մենեջմենթ» դասագիրք բուհերի տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար, Երևան, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, 2009թ. :
2. Մ. Յու. Լալայան, Յու. Կ. Լալայան, «Գործավարության հիմունքներ», Երևան, «Զանգակ» հրատարակչություն, 2003թ. :
3. Պ. Ա. Քալանթարյան, «Գործարարության գործավարություն» ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, 2005թ. :

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Քարտուղարային գործի ծագումը և զարգացումը 2. Քարտուղարային գործի հիմնական հասկացությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «Մենեջմենթ» դասագիրք բուհերի տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար, Երևան, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, 2009թ. : 2. Մ. Յու. Լալայան, Յու. Կ. Լալայան, «Գործավարության հիմունքներ», Երևան, «Զանգակ» հրատարակչություն, 2003թ. : 3. Պ. Ա. Քալանթարյան, «Գործարարության գործավարություն» ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, 2005թ. : - Քարտուղարային գործի պատմությունը - qartuxarayin gorci [email protected] - Qartuxarayin gorci [email protected] - Qartuxarayin gorci [email protected] - Qartuxarayin gorci [email protected] - Qartuxarayin gorci [email protected] - Qartuxarayin gorci [email protected] - Qartuxarayin gorci patmutyuny - Qartuxarayin gorci [email protected] - Qartugharayin gorci [email protected] - Qartuxarayin gorci [email protected] - Qartugharayin gortsi patmutyuny - Qartuxarayin gorci [email protected] - Qartuxarajin gorci [email protected] - Qartuxarayin gwrci [email protected] - Qartuxarayin gorci [email protected] - Qartyxarayin gorci [email protected] - Kartuxarayin gorci [email protected] - Qartuxarayin gorci [email protected]

Яндекс.Метрика