Պետության ֆինանսական գործառույթը

petutyan finasakan [email protected]

Code: 4018000435
էջերի քանակ: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Պետության ֆինանսական գործառույթը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ օրենքը հաշվապահական հաշվառման մասին
2. ՀՀ օրենքը ՀՀ տարածքումգործող կազմակերպություններում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին
3. ՀՀ օրենքը Հարկային ծառայության մասին
4. ՀՀ օրենքը Վարկային կազմակերպությունների մասին
5. ՀՀ օրենքը Գանձապետական համակարգի մասին
6. ՀՀ օրենքը աուդիտորական գործունեության մասին
7. Աուդիտի ստանդարտներ, Երևան 2003
8. В помощ вухгалтеру и аудитору, методогическое пособие, М. 1995
9. В. С Мартемьянова, Хозяйственное право, Том 1, М., БЕК, 1994

- Բովանդակություն Ներածություն Պետության ֆինանսական գործառույթը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ օրենքը հաշվապահական հաշվառման մասին 2. ՀՀ օրենքը ՀՀ տարածքումգործող կազմակերպություններում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին 3. ՀՀ օրենքը Հարկային ծառայության մասին 4. ՀՀ օրենքը Վարկային կազմակերպությունների մասին 5. ՀՀ օրենքը Գանձապետական համակարգի մասին 6. ՀՀ օրենքը աուդիտորական գործունեության մասին 7. Աուդիտի ստանդարտներ, Երևան 2003 8. В помощ вухгалтеру и аудитору, методогическое пособие, М. 1995 9. В. С Мартемьянова, Хозяйственное право, Том 1, М., БЕК, 1994 - Պետության ֆինանսական գործառույթը - petutyan finasakan [email protected] - Petutyan finansakan [email protected] - Petutyan finansakan [email protected] - Petutyan finansakan [email protected] - Petutyan finansakan [email protected] - Petutyan finansakan [email protected] - Petutyan finansakan gorcaruyty - Petutyan finansakan [email protected] - Petutyan finansakan [email protected] - Petutyan finansakan [email protected] - Petutyan finansakan gortsaruyty - Petutyan finansakan [email protected] - Petutjan finansakan [email protected] - Petutyan finansakan [email protected] - Petutyan finansakan [email protected] - Petytyan finansakan [email protected] - Petutyan finansakan [email protected] - Petutyan finansakan [email protected]

Яндекс.Метрика