Պետական ռեժիմ

petakan rejim

Code: 4018000428
էջերի քանակ: 14
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,940.00 AMD
Total: 2,800.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Պետական ռեժիմի հասկացությունը և էությունը
2. Պետական ռեժիմի տեսակները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Пугачев В.П., Соловьев А.Н. “Введение в политологи‏ю”, Москва, 2000.
2. “Политология”, /под ред. А.А. Радугина/, Москва, 2000.
3. Соловьев А.И. "Политическая теория. Политическая технология", Москва, 2003.
4. Ռ.Հ. Պետրոսյան, «Քաղաքագիտություն», Եր., 2002, էջ 86-88, 96-100:
5. Վ.Ս. Ներսիսյանց, Իրավունքի և պետության տեսություն, Երևան, «Նաիրի», 2001- Բովանդակություն Ներածություն 1. Պետական ռեժիմի հասկացությունը և էությունը 2. Պետական ռեժիմի տեսակները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Пугачев В.П., Соловьев А.Н. “Введение в политологи‏ю”, Москва, 2000. 2. “Политология”, /под ред. А.А. Радугина/, Москва, 2000. 3. Соловьев А.И. "Политическая теория. Политическая технология", Москва, 2003. 4. Ռ.Հ. Պետրոսյան, «Քաղաքագիտություն», Եր., 2002, էջ 86-88, 96-100: 5. Վ.Ս. Ներսիսյանց, Իրավունքի և պետության տեսություն, Երևան, «Նաիրի», 2001 - Պետական ռեժիմ - petakan rejim - Petakan rejim - Petakan rejim - Petakan rejim - Petakan rejim - Petakan rejim - Petakan rejim - Petakan rejim - Petakan rejim - Petakan reghim - Petakan reghim - Petakan rejim - Petakan rejim - Petakan rejim - Petakan rejim - Petakan rejim - Petakan rejim - Petakan rejim

Яндекс.Метрика