Փաստաթղթերի ընթացիկ պահպանում

pastatxteri @ntacik pahpanum

Code: 4018000427
էջերի քանակ: 12
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,520.00 AMD
Total: 2,400.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Փաստաթղթերի ընթացիկ պահպանումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ

1. Լալայան Մ., Գործավարության հիմունքներ, Եր., 2003:
2. Սուվարյան Յու., Մենեջմենթ, Եր., 1999:
3. Քալանթարյան Ա., Գործավարության գործավարություն, Եր., 1998:
4. ՀՀ օրենքը Հայաստանի ազգային արխիվային ֆոնդի մասին:

- Բովանդակություն Ներածություն Փաստաթղթերի ընթացիկ պահպանումը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Լալայան Մ., Գործավարության հիմունքներ, Եր., 2003: 2. Սուվարյան Յու., Մենեջմենթ, Եր., 1999: 3. Քալանթարյան Ա., Գործավարության գործավարություն, Եր., 1998: 4. ՀՀ օրենքը Հայաստանի ազգային արխիվային ֆոնդի մասին: - Փաստաթղթերի ընթացիկ պահպանում - pastatxteri @ntacik pahpanum - Pastatxteri @ntacik pahpanum - Pastatxteri @ntacik pahpanum - Pastatxteri @ntacik pahpanum - Pastatxteri @ntacik pahpanum - Pastatxteri @ntacik pahpanum - Pastatxteri yntacik pahpanum - Pastatxteri @ntacik pahpanum - Pastatghteri @ntacik pahpanum - Pastatxteri @ntacik pahpanum - Pastatghteri yntacik pahpanum - Pastatxteri @ntacik pahpanum - Pastatxteri @ntacik pahpanum - Pastatxteri @ntacik pahpanum - Pastatxteri @ntacik pahpanum - Pastatxteri @ntacik pahpanym - Pastatxteri @ntacik pahpanum - Pastatxteri @ntacik pahpanum

Яндекс.Метрика