Պետական բյուջե

Petakan byuje

Code: 4018000424
էջերի քանակ: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Պետական բյուջեն որպես ֆինանսական համակարգի հիմնական օղակ
2. Պետական բյուջեի համակարգը և կառուցվածքը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. “Теория финансов” под общей редакцей Н. Е. Заяц, М. К. Фленке, Минск1997г
2. «Բյուջետային համակարգը տնտեսական քաղաքականության խաչմերուկներում» Սամվել Ավագյան, Երևան 1997թ.
3. «Ֆինանսական իրավունք» Սուքիասյան, Երևան 2001թ
4. «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքը (1997թ հունվարի 24)
5. «2002թ-ի ՀՀ պետական բյուջեի վերլուծական տեղեկագիր», Երևան 2002թ
6. «ՀՀ բյուջետային համակարգը» Յու. Ալավերդյան
7. «ՀՀ 2003թ-ի Պբ-ի մասին» ՀՀօրենքը

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Պետական բյուջեն որպես ֆինանսական համակարգի հիմնական օղակ 2. Պետական բյուջեի համակարգը և կառուցվածքը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. “Теория финансов” под общей редакцей Н. Е. Заяц, М. К. Фленке, Минск1997г 2. «Բյուջետային համակարգը տնտեսական քաղաքականության խաչմերուկներում» Սամվել Ավագյան, Երևան 1997թ. 3. «Ֆինանսական իրավունք» Սուքիասյան, Երևան 2001թ 4. «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքը (1997թ հունվարի 24) 5. «2002թ-ի ՀՀ պետական բյուջեի վերլուծական տեղեկագիր», Երևան 2002թ 6. «ՀՀ բյուջետային համակարգը» Յու. Ալավերդյան 7. «ՀՀ 2003թ-ի Պբ-ի մասին» ՀՀօրենքը - Պետական բյուջե - Petakan byuje - Petakan byuje - Petakan byuje - Petakan byuje - Petakan byuje - Petakan byuje - Petakan byuje - Petakan byuje - Petakan byuje - Petakan byuje - Petakan byuje - Petakan byuje - Petakan bjuje - Petakan byuje - Petakan byughe - Petakan byyje - Petakan byuje - Petakan byuje

Яндекс.Метрика