Փաստաթղթերի պահպանման ապահովման տեխնոլոգիան

Pastatxteri pahpanman ev apahovman texnologian

Code: 4018000421
էջերի քանակ: 12
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,520.00 AMD
Total: 2,400.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
Փաստաթղթերի պահպանման ապահովման տեխնոլոգիան
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Լալայան Մ., Գործավարության հիմունքներ, Եր., 2003:
2. Սուվարյան Յու., Մենեջմենթ, Եր., 1999:
3. Քալանթարյան Ա., Գործավարության գործավարություն, Եր., 1998:
4. ՀՀ օրենքը Հայաստանի ազգային արխիվային ֆոնդի մասին:


- Բովանդակություն Ներածություն Փաստաթղթերի պահպանման ապահովման տեխնոլոգիան Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Լալայան Մ., Գործավարության հիմունքներ, Եր., 2003: 2. Սուվարյան Յու., Մենեջմենթ, Եր., 1999: 3. Քալանթարյան Ա., Գործավարության գործավարություն, Եր., 1998: 4. ՀՀ օրենքը Հայաստանի ազգային արխիվային ֆոնդի մասին: - Փաստաթղթերի պահպանման ապահովման տեխնոլոգիան - Pastatxteri pahpanman ev apahovman texnologian - Pastatxteri pahpanman apahovman texnologian - Pastatxteri pahpanman apahovman texnologian - Pastatxteri pahpanman apahovman texnologian - Pastatxteri pahpanman apahovman texnologian - Pastatxteri pahpanman apahovman texnologian - Pastatxteri pahpanman apahovman texnologian - Pastatxteri pahpanman apahovman tekhnologian - Pastatghteri pahpanman apahovman texnologian - Pastatxteri pahpanman apahovman texnologian - Pastatghteri pahpanman apahovman tekhnologian - Pastatxteri pahpanman apahovman texnologian - Pastatxteri pahpanman apahovman texnologian - Pastatxteri pahpanman apahwvman texnwlwgian - Pastatxteri pahpanman apahovman texnologian - Pastatxteri pahpanman apahovman texnologian - Pastatxteri pahpanman apahovman texnologian - Pastatxteri pahpanman apahovman texnologian

Яндекс.Метрика