Ներդրումներ

nerdrumner

Code: 4018000412
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ներդրումային գործունեության առանձնահատկությունները
2. Անցումային ժամանակաշրջանում ՀՀ ներդրումային գործընթացը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Սուվարյան Յու.« և ուրիշներ« Մենեջմենթ« Եր.« Տնտեսագետ« 1999թ.
2. Հայաստանում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները խոչընդոտող գործոնների հետազոտություն» ծրագրի հաշվետվություն« ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարություն« ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր« Եր.« 1999,


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Ներդրումային գործունեության առանձնահատկությունները 2. Անցումային ժամանակաշրջանում ՀՀ ներդրումային գործընթացը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Սուվարյան Յու.« և ուրիշներ« Մենեջմենթ« Եր.« Տնտեսագետ« 1999թ. 2. Հայաստանում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները խոչընդոտող գործոնների հետազոտություն» ծրագրի հաշվետվություն« ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարություն« ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր« Եր.« 1999, - Ներդրումներ - nerdrumner - Nerdrumner - Nerdrumner - Nerdrumner - Nerdrumner - Nerdrumner - Nerdrumner - Nerdrumner - Nerdrumner - Nerdrumner - Nerdrumner - Nerdrumner - Nerdrumner - Nerdrumner - Nerdrumner - Nerdrymner - Nerdrumner - Nerdrumner

Яндекс.Метрика