Նորմավորում

normavorum

Code: 4018000411
էջերի քանակ: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Արտադրական կազմակերպություններում աշխատանքի նորմավորման վիճակի վերլուծություն
2. Աշխատանքի նորմաների հաշվարկը
3. Նորմավորման վիճակի բարելավման ուղիները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Գ. Մ.Տերտերյան Աշխատանքի կազմակերպում և սպասարկում« Երևան 2001թ
2. «Մենեջմենթ» Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ« Երևան «Տնտեսագետ» 2002թ.

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Արտադրական կազմակերպություններում աշխատանքի նորմավորման վիճակի վերլուծություն 2. Աշխատանքի նորմաների հաշվարկը 3. Նորմավորման վիճակի բարելավման ուղիները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Գ. Մ.Տերտերյան Աշխատանքի կազմակերպում և սպասարկում« Երևան 2001թ 2. «Մենեջմենթ» Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ« Երևան «Տնտեսագետ» 2002թ. - Նորմավորում - normavorum - Normavorum - Normavorum - Normavorum - Normavorum - Normavorum - Normavorum - Normavorum - Normavorum - Normavorum - Normavorum - Normavorum - Normavorum - Nwrmavwrum - Normavorum - Normavorym - Normavorum - Normavorum

Яндекс.Метрика