Ներդրումների պետական և բաժնետիրական ֆինանսական մեթոդները

nerdrumneri petakan ev bajnetirakan

Code: 4018000409
էջերի քանակ: 19
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,990.00 AMD
Total: 3,800.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
Ներդրումների պետական և բաժնետիրական ֆինանսական մեթոդները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ԵՊՀ Բանբեր, 3(102), Երևան, 2000թ., Հ.Բ.Ղուշչյան, ՀՀ տնտեսական անվտանգության հիմնահարցերը£
2. Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бейли Д. В. Инвестиции. М., ИНФРА – М., 1997
3. Управление инвестициями, т. 1. М., Высшая школа, 1998
4. Сакс Д., Ларрен Ф. Макроэкономика. М., Дело, 1996
- Բովանդակություն Ներածություն Ներդրումների պետական և բաժնետիրական ֆինանսական մեթոդները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ԵՊՀ Բանբեր, 3(102), Երևան, 2000թ., Հ.Բ.Ղուշչյան, ՀՀ տնտեսական անվտանգության հիմնահարցերը£ 2. Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бейли Д. В. Инвестиции. М., ИНФРА – М., 1997 3. Управление инвестициями, т. 1. М., Высшая школа, 1998 4. Сакс Д., Ларрен Ф. Макроэкономика. М., Дело, 1996 - Ներդրումների պետական և բաժնետիրական ֆինանսական մեթոդները - nerdrumneri petakan ev bajnetirakan - Nerdrumneri petakan EV bajnetirakan finansakan [email protected] - Nerdrumneri petakan EV bajnetirakan finansakan [email protected] - Nerdrumneri petakan EV bajnetirakan finansakan [email protected] - Nerdrumneri petakan EV bajnetirakan finansakan [email protected] - Nerdrumneri petakan EV bajnetirakan finansakan [email protected] - Nerdrumneri petakan EV bajnetirakan finansakan metodnery - Nerdrumneri petakan EV bajnetirakan finansakan [email protected] - Nerdrumneri petakan EV bajnetirakan finansakan [email protected] - Nerdrumneri petakan EV baghnetirakan finansakan [email protected] - Nerdrumneri petakan EV baghnetirakan finansakan metodnery - Nerdrumneri petakan EV bajnetirakan finansakan [email protected] - Nerdrumneri petakan EV bajnetirakan finansakan [email protected] - Nerdrumneri petakan EV bajnetirakan finansakan [email protected] - Nerdrumneri petakan EV bajnetirakan finansakan [email protected] - Nerdrymneri petakan EV bajnetirakan finansakan [email protected] - Nerdrumneri petakan EV bajnetirakan finansakan [email protected] - Nerdrumneri petakan YEV bajnetirakan finansakan [email protected]

Яндекс.Метрика