Մրցակցություն-4

mrcakcutyun

Code: 4018000404
էջերի քանակ: 19
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,990.00 AMD
Total: 3,800.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Արդյունավետ մրցակցության տեսությունը, դրա ծագումը և զարգացումը
2. Է. Չեմբեռլինի տեսությունը մրցակցության մասին
3. Գ. Ռոբինսոնի տեսությունը մրցակցության մասին
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Титова Н.Е. История экономических учений: М.: 1997.
2. Агапова И.И. История экономической мысли. М.: 1998.
3. Ядгаров Я.С.История экономических учений: М.: 2000.
4. Ռ.Սարինյան, Տնտեսագիտական մտքի պատմություն, Եր., 2003,


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Արդյունավետ մրցակցության տեսությունը, դրա ծագումը և զարգացումը 2. Է. Չեմբեռլինի տեսությունը մրցակցության մասին 3. Գ. Ռոբինսոնի տեսությունը մրցակցության մասին Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Титова Н.Е. История экономических учений: М.: 1997. 2. Агапова И.И. История экономической мысли. М.: 1998. 3. Ядгаров Я.С.История экономических учений: М.: 2000. 4. Ռ.Սարինյան, Տնտեսագիտական մտքի պատմություն, Եր., 2003, - Մրցակցություն-4 - mrcakcutyun - Mrcakcutyun-4 - Mrcakcutyun-4 - Mrcakcutyun-4 - Mrcakcutyun-4 - Mrcakcutyun-4 - Mrcakcutyun-4 - Mrcakcutyun-4 - Mrcakcutyun-4 - Mrcakcutyun-4 - Mrcakcutyun-4 - Mrcakcutyun-4 - Mrcakcutjun-4 - Mrcakcutyun-4 - Mrcakcutyun-4 - Mrcakcytyyn-4 - Mrcakcutyun-4 - Mrcakcutyun-4

Яндекс.Метрика