Մենեջմենթի դասընթացի առարկան և խնդիրները

menejmenti [email protected] ararkan ev [email protected]

Code: 4018000397
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
Մենեջմենթի դասընթացի առարկան և խնդիրները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ

1. Հովհաննիսյան Ա.Ա., Ադիյան Մ.Լ. Մենեջմենթի հիմունքներ: Ուս. ձեռնարկ.-Եր.: ԵրՃՇՊՀ հրատ., 2009.-274 էջ;
2. Սուվարյան Յու., Մենեջմենթ, Եր., 1999:
- Բովանդակություն Ներածություն Մենեջմենթի դասընթացի առարկան և խնդիրները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Հովհաննիսյան Ա.Ա., Ադիյան Մ.Լ. Մենեջմենթի հիմունքներ: Ուս. ձեռնարկ.-Եր.: ԵրՃՇՊՀ հրատ., 2009.-274 էջ; 2. Սուվարյան Յու., Մենեջմենթ, Եր., 1999: - Մենեջմենթի դասընթացի առարկան և խնդիրները - menejmenti [email protected] ararkan ev [email protected] - Menejmenti [email protected] ararkan EV [email protected] - Menejmenti [email protected] ararkan EV [email protected] - Menejmenti [email protected] ararkan EV [email protected] - Menejmenti [email protected] ararkan EV [email protected] - Menejmenti [email protected] ararkan EV [email protected] - Menejmenti dasyntaci ararkan EV xndirnery - Menejmenti [email protected] ararkan EV [email protected] - Menejmenti [email protected] ararkan EV [email protected] - Menejmenti [email protected] ararkan EV [email protected] - Menejmenti dasyntaci ararkan EV khndirnery - Menejmenti [email protected] ararkan EV [email protected] - Menejmenti [email protected] ararkan EV [email protected] - Menejmenti [email protected] ararkan EV [email protected] - Meneghmenti [email protected] ararkan EV [email protected] - Menejmenti [email protected] ararkan EV [email protected] - Menejmenti [email protected] ararkan EV [email protected] - Menejmenti [email protected] ararkan YEV [email protected]

Яндекс.Метрика