Մարքեթինգային ծրագիր

Marketingayin cragir

Code: 4018000393
էջերի քանակ: 11
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,310.00 AMD
Total: 2,200.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

1. Մարքեթինգային պլանի դերը գործարար ծրագրում
2. Գովազդային ենթածրագիրը և արտադրանքի իրացման մարտավարության մշակումը մարքեթինգային ծրագրում
Օգտագործած գրականություն


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Основы маркетинга, М., 1998
2. Մենեջմենթի ուսումնական ձեռնարմ Յու. Սուվարյանի խմբագրությամբ, Երևան 2009թ.
3. Կոմերցիայի հիմունքներ ուսումնական ձեռնարկ Ս. Բուլանիկյանի խմբագրությամբ, Երևան 2003թ.

- Բովանդակություն 1. Մարքեթինգային պլանի դերը գործարար ծրագրում 2. Գովազդային ենթածրագիրը և արտադրանքի իրացման մարտավարության մշակումը մարքեթինգային ծրագրում Օգտագործած գրականություն   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Основы маркетинга, М., 1998 2. Մենեջմենթի ուսումնական ձեռնարմ Յու. Սուվարյանի խմբագրությամբ, Երևան 2009թ. 3. Կոմերցիայի հիմունքներ ուսումնական ձեռնարկ Ս. Բուլանիկյանի խմբագրությամբ, Երևան 2003թ. - Մարքեթինգային ծրագիր - Marketingayin cragir - Marqetingayin cragir - Marqetingayin cragir - Marqetingayin cragir - Marqetingayin cragir - Marqetingayin cragir - Marqetingayin cragir - Marqetingayin cragir - Marqetingayin cragir - Marqetingayin cragir - Marqetingayin tsragir - Marqetingayin cragir - Marqetingajin cragir - Marqetingayin cragir - Marqetingayin cragir - Marqetingayin cragir - Marketingayin cragir - Marqetingayin cragir

Яндекс.Метрика