Մաքսային սակագների էությունը, նպատակը, տարրերը

maqsayin sakagneri [email protected],[email protected] ev [email protected]

Code: 4018000382
էջերի քանակ: 11
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,310.00 AMD
Total: 2,200.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Մաքսային սակագների էությունը, նպատակը, տարրերը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Уголовное право. Общая часть. Игнатов А.Н. М., 1996.
2. ՀՀ Մաքսային օրենսգիրք, 06.07. 2000
3. «Մաքսային օրենսգրքի համառոտ տեղեկագիր», Ա. Հարությույան, Երևան 1999թ.
4. §.Таможенное право¦ Й. В. Халопов- Բովանդակություն Ներածություն Մաքսային սակագների էությունը, նպատակը, տարրերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Уголовное право. Общая часть. Игнатов А.Н. М., 1996. 2. ՀՀ Մաքսային օրենսգիրք, 06.07. 2000 3. «Մաքսային օրենսգրքի համառոտ տեղեկագիր», Ա. Հարությույան, Երևան 1999թ. 4. §.Таможенное право¦ Й. В. Халопов - Մաքսային սակագների էությունը, նպատակը, տարրերը - maqsayin sakagneri [email protected],[email protected] ev [email protected] - Maqsayin sakagneri [email protected], [email protected], [email protected] - Maqsayin sakagneri [email protected], [email protected], [email protected] - Maqsayin sakagneri [email protected], [email protected], [email protected] - Maqsayin sakagneri [email protected], [email protected], [email protected] - Maqsayin sakagneri [email protected], [email protected], [email protected] - Maqsayin sakagneri eutyuny, npataky, tarrery - Maqsayin sakagneri [email protected], [email protected], [email protected] - Maqsayin sakagneri [email protected], [email protected], [email protected] - Maqsayin sakagneri [email protected], [email protected], [email protected] - Maqsayin sakagneri eutyuny, npataky, tarrery - Maqsayin sakagneri [email protected], [email protected], [email protected] - Maqsajin sakagneri [email protected], [email protected], [email protected] - Maqsayin sakagneri [email protected], [email protected], [email protected] - Maqsayin sakagneri [email protected], [email protected], [email protected] - Maqsayin sakagneri [email protected], [email protected], [email protected] - Maksayin sakagneri [email protected], [email protected], [email protected] - Maqsayin sakagneri [email protected], [email protected], [email protected]

Яндекс.Метрика