Մաքսային ձևակերպում

maqsayin evakerpum

Code: 4018000378
էջերի քանակ: 11
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,310.00 AMD
Total: 2,200.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1.Մաքսային ձևակերպման էությունը և նպատակները
2.Մաքսային ձևակերպման իրականացման վայրը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ’’ՀՀ մաքսային օրենսգիրք’’` ըդունվել է 06.07.2000թ.
2. Ա. Հարությունյան ’Մաքսային գործի համառոտ տեղեկագիր’’ Ե.1999թ.
3. В. Г. Драганов’Основы таможенного дела’’ М.: 1998.


- Բովանդակություն Ներածություն 1.Մաքսային ձևակերպման էությունը և նպատակները 2.Մաքսային ձևակերպման իրականացման վայրը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ’’ՀՀ մաքսային օրենսգիրք’’` ըդունվել է 06.07.2000թ. 2. Ա. Հարությունյան ’Մաքսային գործի համառոտ տեղեկագիր’’ Ե.1999թ. 3. В. Г. Драганов’Основы таможенного дела’’ М.: 1998. - Մաքսային ձևակերպում - maqsayin evakerpum - Maqsayin cEVakerpum - Maqsayin dzEVakerpum - Maqsayin cEVakerpum - Maqsayin cEVakerpum - Maqsayin cEVakerpum - Maqsayin cEVakerpum - Maqsayin cEVakerpum - Maqsayin cEVakerpum - Maqsayin cEVakerpum - Maqsayin zEVakerpum - Maqsayin cEVakerpum - Maqsajin cEVakerpum - Maqsayin cEVakerpum - Maqsayin cEVakerpum - Maqsayin cEVakerpym - Maksayin cEVakerpum - Maqsayin cYEVakerpum

Яндекс.Метрика