Մակրոտնտեսական հավասարակշռության նորդասական, քեյնսյան, մոնետարիստական տեսությունները

Makrotntesakan havasarakshrutyan neodasakan, Qeynsyan ev monetaristakan [email protected]

Code: 4018000376
էջերի քանակ: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
գնել
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Т.А.Агапова, Ф. Серегина Макроэкономика, М. 2005
2. Менкью Н. Г. Макроэкономика, М. 2000
3. Ջ.Դ. Սաքս, Բ.Լարրեյն, Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում, Երևան 2002

- Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Т.А.Агапова, Ф. Серегина Макроэкономика, М. 2005 2. Менкью Н. Г. Макроэкономика, М. 2000 3. Ջ.Դ. Սաքս, Բ.Լարրեյն, Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում, Երևան 2002 - Մակրոտնտեսական հավասարակշռության նորդասական, քեյնսյան, մոնետարիստական տեսությունները - Makrotntesakan havasarakshrutyan neodasakan, Qeynsyan ev monetaristakan [email protected] - Makrotntesakan havasarakshrutyan nordasakan, qeynsyan, monetaristakan [email protected] - Makrotntesakan havasarakshrutyan nordasakan, qeynsyan, monetaristakan [email protected] - Makrotntesakan havasarakshrutyan nordasakan, qeynsyan, monetaristakan [email protected] - Makrotntesakan havasarakzrutyan nordasakan, qeynsyan, monetaristakan [email protected] - Makrotntesakan havasarakshrutyan nordasakan, qeynsyan, monetaristakan [email protected] - Makrotntesakan havasarakshrutyan nordasakan, qeynsyan, monetaristakan tesutyunnery - Makrotntesakan havasarakshrutyan nordasakan, qeynsyan, monetaristakan [email protected] - Makrotntesakan havasarakshrutyan nordasakan, qeynsyan, monetaristakan [email protected] - Makrotntesakan havasarakshrutyan nordasakan, qeynsyan, monetaristakan [email protected] - Makrotntesakan havasaraksrutyan nordasakan, qeynsyan, monetaristakan tesutyunnery - Makrotntesakan havasarakshrutyan nordasakan, qeynsyan, monetaristakan [email protected] - Makrotntesakan havasarakshrutjan nordasakan, qejnsjan, monetaristakan [email protected] - Makrwtntesakan havasarakshrutyan nwrdasakan, qeynsyan, mwnetaristakan [email protected] - Makrotntesakan havasarakshrutyan nordasakan, qeynsyan, monetaristakan [email protected] - Makrotntesakan havasarakshrytyan nordasakan, qeynsyan, monetaristakan [email protected] - Makrotntesakan havasarakshrutyan nordasakan, keynsyan, monetaristakan [email protected] - Makrotntesakan havasarakshrutyan nordasakan, qeynsyan, monetaristakan [email protected]

Яндекс.Метрика