Կազմակերպության անվճարունակության հասկացությունը

kazmakerputyan anvcharunakutyan [email protected]

Code: 4018000373
էջերի քանակ: 14
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,940.00 AMD
Total: 2,800.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
Կազմակերպության անվճարունակության հասկացությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք, ընդունված է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից մայիսի 5-ին 1998թ
2. ՀՀ օրենքը ձեռնարկությունների և ձեռնարկատիրական գործունեության մասին` ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից, 14-ը մարտի 1992թ
3. Անվճարունակության մասին ՀՀ օրենքը
4. Բադանյան Լ., Կարճաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումը արտադրական կազմակերպությունում, Տնտեսագետ, Ե., 2000
5. Բայադյան Ա., Ձեռնարկությունների ֆինանսական դրության գնահատումը, Ե., 2002
6. Թառումյան Գ., Ֆինանսական վերլուծությունների հիմունքներ, Ե., 2003
7. Թառումյան Գ., Շնայդեր Չ., Ակտիվների և պարտավորությունների կառավարում, Ե., 2003
8. Баканов М. И. Теория экономического анализа, М. 1997
9. Грачев А. В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия, М, 2002

- Բովանդակություն Ներածություն Կազմակերպության անվճարունակության հասկացությունը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք, ընդունված է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից մայիսի 5-ին 1998թ 2. ՀՀ օրենքը ձեռնարկությունների և ձեռնարկատիրական գործունեության մասին` ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից, 14-ը մարտի 1992թ 3. Անվճարունակության մասին ՀՀ օրենքը 4. Բադանյան Լ., Կարճաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումը արտադրական կազմակերպությունում, Տնտեսագետ, Ե., 2000 5. Բայադյան Ա., Ձեռնարկությունների ֆինանսական դրության գնահատումը, Ե., 2002 6. Թառումյան Գ., Ֆինանսական վերլուծությունների հիմունքներ, Ե., 2003 7. Թառումյան Գ., Շնայդեր Չ., Ակտիվների և պարտավորությունների կառավարում, Ե., 2003 8. Баканов М. И. Теория экономического анализа, М. 1997 9. Грачев А. В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия, М, 2002 - Կազմակերպության անվճարունակության հասկացությունը - kazmakerputyan anvcharunakutyan [email protected] - Kazmakerputyan anvjarunakutyan [email protected] - Kazmakerputyan anvjarunakutyan [email protected] - Kazmakerputyan anvjarunakutyan [email protected] - Kazmakerputyan anvjarunakutyan [email protected] - Kazmakerputyan anvjarunakutyan [email protected] - Kazmakerputyan anvjarunakutyan haskacutyuny - Kazmakerputyan anvjarunakutyan [email protected] - Kazmakerputyan anvjarunakutyan [email protected] - Kazmakerputyan anvjarunakutyan [email protected] - Kazmakerputyan anvjarunakutyan haskacutyuny - Kazmakerputyan anvjarunakutyan [email protected] - Kazmakerputjan anvjarunakutjan [email protected] - Kazmakerputyan anvjarunakutyan [email protected] - Kazmakerputyan anvjarunakutyan [email protected] - Kazmakerpytyan anvjarynakytyan [email protected] - Kazmakerputyan anvjarunakutyan [email protected] - Kazmakerputyan anvjarunakutyan [email protected]

Яндекс.Метрика