Լիզինգային գործառնությունների պայմանները և իրագործման մեխանիզմները

lizingayin gorcarnutyunneri [email protected] ev iragorcman [email protected]

Code: 4018000370
էջերի քանակ: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Լիզինգային գործառնությունների պայմանները և իրագործման մեխանիզմները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ<


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Ռզաեվ Ա.Մ. "Լիզինգային գործառնություններ”, Մ., 1998:
2. Լ . Հ . Բադանյան , Ֆինանսներ , դրամաշրջանառություն , վարկ , Երևան 2007թ:
3. Լիզինգային գործունեության մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ:
4. Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը :
5. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, Եր., 2001:


- Բովանդակություն Ներածություն Լիզինգային գործառնությունների պայմանները և իրագործման մեխանիզմները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ< Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ռզաեվ Ա.Մ. "Լիզինգային գործառնություններ”, Մ., 1998: 2. Լ . Հ . Բադանյան , Ֆինանսներ , դրամաշրջանառություն , վարկ , Երևան 2007թ: 3. Լիզինգային գործունեության մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ: 4. Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը : 5. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, Եր., 2001: - Լիզինգային գործառնությունների պայմանները և իրագործման մեխանիզմները - lizingayin gorcarnutyunneri [email protected] ev iragorcman [email protected] - Lizingayin gorcarnutyunneri [email protected] EV iragorcman [email protected] - Lizingayin gorcarnutyunneri [email protected] EV iragorcman [email protected] - Lizingayin gorcarnutyunneri [email protected] EV iragorcman [email protected] - Lizingayin gorcarnutyunneri [email protected] EV iragorcman [email protected] - Lizingayin gorcarnutyunneri [email protected] EV iragorcman [email protected] - Lizingayin gorcarnutyunneri paymannery EV iragorcman mexanizmnery - Lizingayin gorcarnutyunneri [email protected] EV iragorcman [email protected] - Lizingayin gorcarnutyunneri [email protected] EV iragorcman [email protected] - Lizingayin gorcarnutyunneri [email protected] EV iragorcman [email protected] - Lizingayin gortsarnutyunneri paymannery EV iragortsman mekhanizmnery - Lizingayin gorcarnutyunneri [email protected] EV iragorcman [email protected] - Lizingajin gorcarnutjunneri [email protected] EV iragorcman [email protected] - Lizingayin gwrcarnutyunneri [email protected] EV iragwrcman [email protected] - Lizingayin gorcarnutyunneri [email protected] EV iragorcman [email protected] - Lizingayin gorcarnytyynneri [email protected] EV iragorcman [email protected] - Lizingayin gorcarnutyunneri [email protected] EV iragorcman [email protected] - Lizingayin gorcarnutyunneri [email protected] YEV iragorcman [email protected]

Яндекс.Метрика