ԿԲ

KB

Code: 4018000364
էջերի քանակ: 12
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,520.00 AMD
Total: 2,400.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

1. ԿԲ-ի և առևտրային բանկերի փոխհարաբերությունները
2. Սահմանափակ մասնակցությամբ մոդելի էությունը
3. ԿԲ-ի անկախությունը դրամավարկային քաղաքականության նպատակադրումները ընտրելիս
Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ

1.ՀՀ օրենք 'ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասին'` ընդունվել է` 30.06.96թ.
2.Լ.Բադանյան 'Բանկային գործի հիմունքներ', Եր., 2003թ.

- Բովանդակություն 1. ԿԲ-ի և առևտրային բանկերի փոխհարաբերությունները 2. Սահմանափակ մասնակցությամբ մոդելի էությունը 3. ԿԲ-ի անկախությունը դրամավարկային քաղաքականության նպատակադրումները ընտրելիս Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1.ՀՀ օրենք 'ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասին'` ընդունվել է` 30.06.96թ. 2.Լ.Բադանյան 'Բանկային գործի հիմունքներ', Եր., 2003թ. - ԿԲ - KB - KB - KB - KB - KB - KB - KB - KB - KB - KB - KB - KB - KB - KB - KB - KB - KB - KB

Яндекс.Метрика