Կայունացման քաղաքականություն

kayunacman qaxaqakanutyun

Code: 4018000361
էջերի քանակ: 14
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,940.00 AMD
Total: 2,800.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

1. Տնտեսության կայունացման քաղաքականությունը և հիմնական գծերը: Տնտեսության կայունացման քաղաքականության իրականացման մեխանիզմները
2. ՀՀ ագրարային քաղաքականության ուղղությունները և նպատակները: Գյուղատնտեսության կարգավորման լծակները
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Հ.Պ. Ֆահրադյան: Ագրարային արմատական վերակառուցումներ Հայաստանի Հանրապետությունում. անհրաժեշտություն, արդյունքներ, հիմնախնդիրներ: Երևան, 2003.
2. Գ. Ե. Կիրակոսյան Տնտեսագիտության տեսություն ուսումնական ձեռնարկ «Տնտեսագետ» Երևան 2000թ.
3. Հ.Բ. Ղուշչյան« Գ. Ա. Ավագյան Մակրոտնտեսական կարգավորում Երևան 2008թ.
4. http://www.armtown.com/news/ru/gol/20081129/39585
5. http://www.minagro.am /ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության պաշտոնական կայք

- Բովանդակություն 1. Տնտեսության կայունացման քաղաքականությունը և հիմնական գծերը: Տնտեսության կայունացման քաղաքականության իրականացման մեխանիզմները 2. ՀՀ ագրարային քաղաքականության ուղղությունները և նպատակները: Գյուղատնտեսության կարգավորման լծակները Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Հ.Պ. Ֆահրադյան: Ագրարային արմատական վերակառուցումներ Հայաստանի Հանրապետությունում. անհրաժեշտություն, արդյունքներ, հիմնախնդիրներ: Երևան, 2003. 2. Գ. Ե. Կիրակոսյան Տնտեսագիտության տեսություն ուսումնական ձեռնարկ «Տնտեսագետ» Երևան 2000թ. 3. Հ.Բ. Ղուշչյան« Գ. Ա. Ավագյան Մակրոտնտեսական կարգավորում Երևան 2008թ. 4. http://www.armtown.com/news/ru/gol/20081129/39585 5. http://www.minagro.am /ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության պաշտոնական կայք - Կայունացման քաղաքականություն - kayunacman qaxaqakanutyun - Kayunacman qaxaqakanutyun - Kayunacman qaxaqakanutyun - Kayunacman qaxaqakanutyun - Kayunacman qaxaqakanutyun - Kayunacman qaxaqakanutyun - Kayunacman qaxaqakanutyun - Kayunacman qaxaqakanutyun - Kayunacman qaghaqakanutyun - Kayunacman qaxaqakanutyun - Kayunacman qaghaqakanutyun - Kayunacman qaxaqakanutyun - Kajunacman qaxaqakanutjun - Kayunacman qaxaqakanutyun - Kayunacman qaxaqakanutyun - Kayynacman qaxaqakanytyyn - Kayunacman kaxakakanutyun - Kayunacman qaxaqakanutyun

Яндекс.Метрика