Կադրեր

Kadrer

Code: 4018000351
էջերի քանակ: 14
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,940.00 AMD
Total: 2,800.00 AMD
գնելԲովանդակությունը

Ներածություն
1. Կադրերի մասնագիտական կողմնորոշումը և աշխատողների աշխատանքային հարմարումը
2. Կադրերի պատրաստումը և վերապատրաստումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда. М., ЮНИТИ, 1999
2. Экономика труда и социально-трудовые отношения. Под ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой, М., Изд-во МГУ, 1996
3. Յու. Սուվարյան, Մենեջմենթ, Երևան 2007թ.
- Բովանդակությունը Ներածություն 1. Կադրերի մասնագիտական կողմնորոշումը և աշխատողների աշխատանքային հարմարումը 2. Կադրերի պատրաստումը և վերապատրաստումը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда. М., ЮНИТИ, 1999 2. Экономика труда и социально-трудовые отношения. Под ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой, М., Изд-во МГУ, 1996 3. Յու. Սուվարյան, Մենեջմենթ, Երևան 2007թ. - Կադրեր - Kadrer - Kadrer - Kadrer - Kadrer - Kadrer - Kadrer - Kadrer - Kadrer - Kadrer - Kadrer - Kadrer - Kadrer - Kadrer - Kadrer - Kadrer - Kadrer - Kadrer - Kadrer

Яндекс.Метрика