Հողի հարկ

Hoxi hark

Code: 4018000349
էջերի քանակ: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Հարկերը որպես հանրապետության բյուջեի եկամուտների ձևավորման գլխավոր աղբյուր: Հողի հարկը
2. Հարկ վճարողների իրավունքները, պարտականությունները և հսկողությունը հարկերի վճարման նկատմամբ
3. Պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրությունը խախտելու համար
4. Հողի հարկի արտոնությունները
5. Հողի հարկի հաշվարկման և վճարման կարգը
6. Սահմանամերձ բնակավայրերի չօգտագործվող հողատարածքների համար հողի հարկից ազատելը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Налоги и налогообложение. Учебник 2-е Издание-М.: ИНФРА-М. 2002
2. Эрнандо де Сото "Иной путь: Невидимая революция в третьем мире" ,- М.: Catallaxy 1995
3. 'Հողի հարկի մասին'ՀՀ օրենք` 14 փետրվարի 1994թ. Հ.Ն-1005-I
4. 'Հողի հարկի մասին' ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշում`
Կ-11191-12.04.2011-ՏՀ-010/1

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Հարկերը որպես հանրապետության բյուջեի եկամուտների ձևավորման գլխավոր աղբյուր: Հողի հարկը 2. Հարկ վճարողների իրավունքները, պարտականությունները և հսկողությունը հարկերի վճարման նկատմամբ 3. Պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրությունը խախտելու համար 4. Հողի հարկի արտոնությունները 5. Հողի հարկի հաշվարկման և վճարման կարգը 6. Սահմանամերձ բնակավայրերի չօգտագործվող հողատարածքների համար հողի հարկից ազատելը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Налоги и налогообложение. Учебник 2-е Издание-М.: ИНФРА-М. 2002 2. Эрнандо де Сото "Иной путь: Невидимая революция в третьем мире" ,- М.: Catallaxy 1995 3. 'Հողի հարկի մասին'ՀՀ օրենք` 14 փետրվարի 1994թ. Հ.Ն-1005-I 4. 'Հողի հարկի մասին' ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշում` Կ-11191-12.04.2011-ՏՀ-010/1 - Հողի հարկ - Hoxi hark - Hoxi hark - Hoxi hark - Hoxi hark - Hoxi hark - Hoxi hark - Hoxi hark - Hoxi hark - Hoghi hark - Hoxi hark - Hoghi hark - Hoxi hark - Hoxi hark - Hwxi hark - Hoxi hark - Hoxi hark - Hoxi hark - Hoxi hark

Яндекс.Метрика