Ինդեքս

indeqs

Code: 4018000346
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ինդեքսների էությունը և դրանց դասկարգումը
2. Անհատական և ընդհանուր ինդեքսներ
3. Շղթայական և բազիսային ինդեքսներ
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Гусаров В.М. Теория статистики: М.: 1998.
2. Ионин В.Г. Статистика: М.: 1996.
3. Шмойлов Р.А. Теория статистики. М.: 1996- Բովանդակություն Ներածություն 1. Ինդեքսների էությունը և դրանց դասկարգումը 2. Անհատական և ընդհանուր ինդեքսներ 3. Շղթայական և բազիսային ինդեքսներ Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Гусаров В.М. Теория статистики: М.: 1998. 2. Ионин В.Г. Статистика: М.: 1996. 3. Шмойлов Р.А. Теория статистики. М.: 1996 - Ինդեքս - indeqs - Indeqs - Indeqs - Indeqs - Indeqs - Indeqs - Indeqs - Indeqs - Indeqs - Indeqs - Indeqs - Indeqs - Indeqs - Indeqs - Indeqs - Indeqs - Indeks - Indeqs

Яндекс.Метрика