ՀՆԱ հաշվարկման մեթոդները

HNA hashvarkman [email protected]

Code: 4018000340
էջերի քանակ: 14
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,940.00 AMD
Total: 2,800.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
ՀՆԱ հաշվարկման մեթոդները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Т.А.Агапова, С.Ф.Серегина’’Макроэкономика’’ Издательство МГУ, М.2005г.
2. Դ. Սաքս, Բ. Լարրեյն. «Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում». Երևան 2002
3. Н.Г. Мэнкью “Макроэкономика” Издательство Московского Университета 1994г.
4. Հ. Ղուշչյան « Մակրոտնտեսական կարգավորում» Ե.2002
5. http://www.armstat.am

- Բովանդակություն Ներածություն ՀՆԱ հաշվարկման մեթոդները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Т.А.Агапова, С.Ф.Серегина’’Макроэкономика’’ Издательство МГУ, М.2005г. 2. Դ. Սաքս, Բ. Լարրեյն. «Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում». Երևան 2002 3. Н.Г. Мэнкью “Макроэкономика” Издательство Московского Университета 1994г. 4. Հ. Ղուշչյան « Մակրոտնտեսական կարգավորում» Ե.2002 5. http://www.armstat.am - ՀՆԱ հաշվարկման մեթոդները - HNA hashvarkman [email protected] - HNA hashvarkman [email protected] - HNA hashvarkman [email protected] - HNA hashvarkman [email protected] - HNA hazvarkman [email protected] - HNA hashvarkman [email protected] - HNA hashvarkman metodnery - HNA hashvarkman [email protected] - HNA hashvarkman [email protected] - HNA hashvarkman [email protected] - HNA hasvarkman metodnery - HNA hashvarkman [email protected] - HNA hashvarkman [email protected] - HNA hashvarkman [email protected] - HNA hashvarkman [email protected] - HNA hashvarkman [email protected] - HNA hashvarkman [email protected] - HNA hashvarkman [email protected]

Яндекс.Метрика