ՀՀ արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքը

HH ardyunaberutyan chyuxayin [email protected]

Code: 4018000329
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնել

Բովանդակություն

Ներածություն
1. ՀՀ արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքի վերլուծությունը
2. Ներդրումների ֆինանսական աղբյուրները և ձևերը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ԵՊՀ, Բանբեր, 3 (102), Երևան, 2000թ, Հ. Բ.Ղուշչյան, ՀՀ տնտեսական անվտանգու¬թյան հիմնահարցերը£
2. Մակրոէկոնոմիկա, Եր., 1999
- Բովանդակություն Ներածություն 1. ՀՀ արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքի վերլուծությունը 2. Ներդրումների ֆինանսական աղբյուրները և ձևերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ԵՊՀ, Բանբեր, 3 (102), Երևան, 2000թ, Հ. Բ.Ղուշչյան, ՀՀ տնտեսական անվտանգու¬թյան հիմնահարցերը£ 2. Մակրոէկոնոմիկա, Եր., 1999 - ՀՀ արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքը - HH ardyunaberutyan chyuxayin [email protected] - HH ardyunaberutyan jyuxayin [email protected] - HH ardyunaberutyan jyuxayin [email protected] - HH ardyunaberutyan jyuxayin [email protected] - HH ardyunaberutyan jyuxayin [email protected] - HH ardyunaberutyan jyuxayin [email protected] - HH ardyunaberutyan jyuxayin karucvacqy - HH ardyunaberutyan jyuxayin [email protected] - HH ardyunaberutyan jyughayin [email protected] - HH ardyunaberutyan jyuxayin [email protected] - HH ardyunaberutyan jyughayin karucvatsqy - HH ardyunaberutyan jyuxayin [email protected] - HH ardjunaberutjan jjuxajin [email protected] - HH ardyunaberutyan jyuxayin [email protected] - HH ardyunaberutyan jyuxayin [email protected] - HH ardyynaberytyan jyyxayin [email protected] - HH ardyunaberutyan jyuxayin [email protected] - HH ardyunaberutyan jyuxayin [email protected]

Яндекс.Метрика