ՀՀ բյուջետային համակարգի գլխավոր օղակները

HH byujetayin hamakargi glxavor [email protected]

Code: 4018000325
էջերի քանակ: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Իշխանության ապակենտրոնացմանը զուգահեռ պետական և համայնքների բյուջեների ձևավորման գործընթացը
2. Պետական և համայնքներիր բյուջեների եկամուտների կազմը և կառուցվածքը
3. Պետական և համայնքների բյուջեների ծախսերի կազմը և կառուցվածքը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկը

1. ՀՀ օրենքը «ՀՀ բյուջետային համակրգի մասին»
2. «Ֆինանսների իրավունք» Գ. Սուքասյան
3. «ՀՀ ԱԺ պաշտոնական կայք»
4. «ՀՀ բյուջետային համակրգը» Յու. Ալավերդյան

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Իշխանության ապակենտրոնացմանը զուգահեռ պետական և համայնքների բյուջեների ձևավորման գործընթացը 2. Պետական և համայնքներիր բյուջեների եկամուտների կազմը և կառուցվածքը 3. Պետական և համայնքների բյուջեների ծախսերի կազմը և կառուցվածքը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկը 1. ՀՀ օրենքը «ՀՀ բյուջետային համակրգի մասին» 2. «Ֆինանսների իրավունք» Գ. Սուքասյան 3. «ՀՀ ԱԺ պաշտոնական կայք» 4. «ՀՀ բյուջետային համակրգը» Յու. Ալավերդյան - ՀՀ բյուջետային համակարգի գլխավոր օղակները - HH byujetayin hamakargi glxavor [email protected] - HH byujetayin hamakargi glxavor [email protected] - HH byujetayin hamakargi glxavor [email protected] - HH byujetayin hamakargi glxavor [email protected] - HH byujetayin hamakargi glxavor [email protected] - HH byujetayin hamakargi glxavor [email protected] - HH byujetayin hamakargi glxavor oxaknery - HH byujetayin hamakargi glkhavor [email protected] - HH byujetayin hamakargi glxavor [email protected] - HH byujetayin hamakargi glxavor [email protected] - HH byujetayin hamakargi glkhavor oghaknery - HH byujetayin hamakargi glxavor [email protected] - HH bjujetajin hamakargi glxavor [email protected] - HH byujetayin hamakargi glxavwr [email protected] - HH byughetayin hamakargi glxavor [email protected] - HH byyjetayin hamakargi glxavor [email protected] - HH byujetayin hamakargi glxavor [email protected] - HH byujetayin hamakargi glxavor [email protected]

Яндекс.Метрика