Համակարգչային տեխնոլոգիաները գործավարությունում

hamakargchayin [email protected] gorcavarutyunum

Code: 4018000318
էջերի քանակ: 12
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,520.00 AMD
Total: 2,400.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
Համակարգչային տեխնոլոգիաները գործավարությունում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Գործավար համակարգեր, www.eiu.am/files.
2. Գործավարության հիմունքներ / Մ.Յու. Լալայան; Յու.Կ. Լալայան; Խմբ.` Հ.Ա. Հակոբջանյան; ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Երևանի պետական հումանիտար քոլեջ. - Երևան : Զանգակ - 97, 2003. - 180 էջ.
3. Քալանթարյան Ա., Գործավարության գործավարություն, Եր., 1998:

- Բովանդակություն Ներածություն Համակարգչային տեխնոլոգիաները գործավարությունում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Գործավար համակարգեր, www.eiu.am/files. 2. Գործավարության հիմունքներ / Մ.Յու. Լալայան; Յու.Կ. Լալայան; Խմբ.` Հ.Ա. Հակոբջանյան; ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Երևանի պետական հումանիտար քոլեջ. - Երևան : Զանգակ - 97, 2003. - 180 էջ. 3. Քալանթարյան Ա., Գործավարության գործավարություն, Եր., 1998: - Համակարգչային տեխնոլոգիաները գործավարությունում - hamakargchayin [email protected] gorcavarutyunum - Hamakargchayin [email protected] gorcavarutyunum - Hamakargchayin [email protected] gorcavarutyunum - Hamakargchayin [email protected] gorcavarutyunum - Hamakargchayin [email protected] gorcavarutyunum - Hamakarg4ayin [email protected] gorcavarutyunum - Hamakargchayin texnologianery gorcavarutyunum - Hamakargchayin [email protected] gorcavarutyunum - Hamakargchayin [email protected] gorcavarutyunum - Hamakargchayin [email protected] gorcavarutyunum - Hamakarg4ayin tekhnologianery gortsavarutyunum - Hamakargchayin [email protected] gorcavarutyunum - Hamakargchajin [email protected] gorcavarutjunum - Hamakargchayin [email protected] gwrcavarutyunum - Hamakargchayin [email protected] gorcavarutyunum - Hamakargchayin [email protected] gorcavarytyynym - Hamakargchayin [email protected] gorcavarutyunum - Hamakargchayin [email protected] gorcavarutyunum

Яндекс.Метрика