Աշխատավարձի գործավարձային ձևը

ashxatavarzi gorcavarzayin [email protected]

Code: 4018000315
էջերի քանակ: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Աշխատավարձի գործավարձային ձևը, դրա համակարգերը և դրա արդյունավետ կիրառման պայմանները
2. Աշխատավարձի գործավարձային ձևի կիրառման մակարդակի և արդյունավետության վերլուծությունը արտադրական կազմակերպությունում
3. Աշխատավարձի գործավարձային ձևի և դրա համակարգերի կատարելագործման ուղիներն արտադրական կազմակերպությունումԵզրակացություն
Գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Адамчук В.В. и др. ’Экономика и социологиа труда’’. М.,1999.
2. Генкин Б. «Экономикa и социология труда » М. 1999
3. Ս . Պողոսյան «Աշխատանքի տնտեսագիտություն» Երևան, 2004թ
4. П.Ф.Петраченко –“ Анализ трудових показателей на предприатии.”
Москва 1975г

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Աշխատավարձի գործավարձային ձևը, դրա համակարգերը և դրա արդյունավետ կիրառման պայմանները 2. Աշխատավարձի գործավարձային ձևի կիրառման մակարդակի և արդյունավետության վերլուծությունը արտադրական կազմակերպությունում 3. Աշխատավարձի գործավարձային ձևի և դրա համակարգերի կատարելագործման ուղիներն արտադրական կազմակերպությունումԵզրակացություն Գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Адамчук В.В. и др. ’Экономика и социологиа труда’’. М.,1999. 2. Генкин Б. «Экономикa и социология труда » М. 1999 3. Ս . Պողոսյան «Աշխատանքի տնտեսագիտություն» Երևան, 2004թ 4. П.Ф.Петраченко –“ Анализ трудових показателей на предприатии.” Москва 1975г - Աշխատավարձի գործավարձային ձևը - ashxatavarzi gorcavarzayin [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] - Ashxatavardzi gorcavardzayin [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] - Azxatavarci gorcavarcayin [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin cEVy - Ashkhatavarci gorcavarcayin [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] - Askhatavarzi gortsavarzayin zEVy - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcajin [email protected] - Ashxatavarci gwrcavarcayin [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected]

Яндекс.Метрика