Գործարար պլանի համառոտ բնութագիրը

gorcarar plani hamarot nkaragir

Code: 4018000312
էջերի քանակ: 19
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,990.00 AMD
Total: 3,800.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Հետազոտական և նախագծային աշխատանքները գործարար պլանում
2. Առևտրային կազմակերպության գործունեության պլանավորման առանձնահատկությունները արդի պայմաններում
3. Որոշակի ապրանքները, ծառայությունների արտադրության ծրագրերը
4. Կազմակերպության արտադրա-տնտեսական և առևտրային գործունեության բազմակողմանի վերլուծություն
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ

1. Ձեռներեցի սեղանի գիրք, Երևանի ժողովրդական տնտեսության պետական ինստիտուտ, Երևան, 1997թ.,
2. Մենեջմենթ, Երևանի ժողովրդական տնտեսության պետական ինստիտուտ, Երևան, 1999թ.
3. Գործարարության պլան, մեթոդական ձեռնարկ,Երևան, 1999թ.
4. Волков О.И. Экономика предприятия. - М.: ИНФРА-М, 1997 г. – 255 с.
5. Басапов М.И. Анализ хозяйственной деятельности.-М.: Экономика, 1990 г.
6. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 248 с.
7. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. - М.: “ДИС”, НГАЭ и У, 1997 г. – 385 с.

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Հետազոտական և նախագծային աշխատանքները գործարար պլանում 2. Առևտրային կազմակերպության գործունեության պլանավորման առանձնահատկությունները արդի պայմաններում 3. Որոշակի ապրանքները, ծառայությունների արտադրության ծրագրերը 4. Կազմակերպության արտադրա-տնտեսական և առևտրային գործունեության բազմակողմանի վերլուծություն Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ձեռներեցի սեղանի գիրք, Երևանի ժողովրդական տնտեսության պետական ինստիտուտ, Երևան, 1997թ., 2. Մենեջմենթ, Երևանի ժողովրդական տնտեսության պետական ինստիտուտ, Երևան, 1999թ. 3. Գործարարության պլան, մեթոդական ձեռնարկ,Երևան, 1999թ. 4. Волков О.И. Экономика предприятия. - М.: ИНФРА-М, 1997 г. – 255 с. 5. Басапов М.И. Анализ хозяйственной деятельности.-М.: Экономика, 1990 г. 6. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 248 с. 7. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. - М.: “ДИС”, НГАЭ и У, 1997 г. – 385 с. - Գործարար պլանի համառոտ բնութագիրը - gorcarar plani hamarot nkaragir - Gorcarar plani hamarot [email protected] - Gorcarar plani hamarot [email protected] - Gorcarar plani hamarot [email protected] - Gorcarar plani hamarot [email protected] - Gorcarar plani hamarot [email protected] - Gorcarar plani hamarot bnutagiry - Gorcarar plani hamarot [email protected] - Gorcarar plani hamarot [email protected] - Gorcarar plani hamarot [email protected] - Gortsarar plani hamarot bnutagiry - Gorcarar plani hamarot [email protected] - Gorcarar plani hamarot [email protected] - Gwrcarar plani hamarwt [email protected] - Gorcarar plani hamarot [email protected] - Gorcarar plani hamarot [email protected] - Gorcarar plani hamarot [email protected] - Gorcarar plani hamarot [email protected]

Яндекс.Метрика