Ֆիսկալ քաղաքականություն

fiskal qaxaqakanutyun

Code: 4018000301
էջերի քանակ: 10
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,100.00 AMD
Total: 2,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1.Ֆիսկալ քաղաքականության էությունը
2.Ֆիսկալ քաղաքականության դերը տնտեսության պետական կարգավորման գործում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ

1. Ջ. Դ. Գոռթնի «Տնտեսագիտություն» 1999թ.:
2. Գ. Ե. Կիրակոսյան «Տնտեսագիտության տեսություն» (ուսումնական ձեռնարկ) 2000թ.:
3. Ա. Մարկոսյան «Շուկայական տնտեսության հիմունքներ» 2002թ.:
4. Հ. Աղաջանյան «Պետությունը և տնտեսությունը» 2004թ.:

- Բովանդակություն Ներածություն 1.Ֆիսկալ քաղաքականության էությունը 2.Ֆիսկալ քաղաքականության դերը տնտեսության պետական կարգավորման գործում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ջ. Դ. Գոռթնի «Տնտեսագիտություն» 1999թ.: 2. Գ. Ե. Կիրակոսյան «Տնտեսագիտության տեսություն» (ուսումնական ձեռնարկ) 2000թ.: 3. Ա. Մարկոսյան «Շուկայական տնտեսության հիմունքներ» 2002թ.: 4. Հ. Աղաջանյան «Պետությունը և տնտեսությունը» 2004թ.: - Ֆիսկալ քաղաքականություն - fiskal qaxaqakanutyun - Fiskal qaxaqakanutyun - Fiskal qaxaqakanutyun - Fiskal qaxaqakanutyun - Fiskal qaxaqakanutyun - Fiskal qaxaqakanutyun - Fiskal qaxaqakanutyun - Fiskal qaxaqakanutyun - Fiskal qaghaqakanutyun - Fiskal qaxaqakanutyun - Fiskal qaghaqakanutyun - Fiskal qaxaqakanutyun - Fiskal qaxaqakanutjun - Fiskal qaxaqakanutyun - Fiskal qaxaqakanutyun - Fiskal qaxaqakanytyyn - Fiskal kaxakakanutyun - Fiskal qaxaqakanutyun

Яндекс.Метрика